obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Międzynarodowy Rok GlebRok 2015 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) Międzynarodowym Rokiem Gleb. Hasło przewodnie: “Zdrowe gleby, zdrowe życie”. Najwazniejszym priorytetem jest zwrócenie większej uwagi na fakt, że dobry stan gleb stanowi kluczowe znaczenie dla globalnej produkcji żywności i zapewnienia szeregu ważnych usług środowiskowych.

Utrzymanie jakości gleb jest niezmiernie ważne dla rozwoju światowego rolnictwa, które wraz ze wzrostem liczby ludności będzie musiało sprostać zwiększającemu się zapotrzebowaniu na żywność. Gleby dobrej jakości (zdrowe) są nie tylko podstawą systemów żywnościowych, produkcji paliw czy włókien, ale także niezbędnym elementem dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów, gdyż odgrywają kluczową rolę w obiegu węgla, przechowywaniu i filtrowaniu wody, budowaniu odporności na powodzie i susze oraz zapobieganiu utraty różnorodności biologicznej.

Niestety zasoby gleb na świecie są coraz bardziej zagrożone. Wskazuje się, iż ok. jedna trzecia wszystkich gleb jest zdegradowana na skutek takich procesów jak erozja, zagęszczanie, zasolenie, redukcja zawartości próchnicy i składników odżywczych, zakwaszenie i zanieczyszczenie związkami organicznymi i nieorganicznymi. Powodowane jest to m.in. nieracjonalnym gospodarowaniem ziemi, a także wylesianiem, zmianą struktury użytkowania gleb, rozwojem miast, emisjami zanieczyszczeń do środowiska.

Istniejące tempo degradacji gleb zagraża zdolności zaspokojenia potrzeb żywnościowych przyszłych pokoleń. Zwiększająca się presja na światowe zasoby gleb w kontekście postępujących zmian klimatu oznacza, że jesteśmy w krytycznym momencie, aby do użytkowania gleby podejść w sposób bardziej zrównoważony. Właśnie promowaniu zrównoważonego gospodarowania glebami oraz podnoszeniu świadomości na temat znaczenia zdrowych gleb ma służyć Międzynarodowy Rok Gleb.

Międzynarodowy Rok Gleb został oficjalnie zainaugurowany 5 grudnia 2014 roku obchodami Światowego Dnia Gleby. Z tej okazji w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w Rzymie odbyło się spotkanie zatytułowane “Gleby podstawą rolnictwa rodzinnego”. Wzięli w nim udział m.in. reprezentanci rządów, środowisk akademickich, organizacji międzynarodowych i sektora prywatnego.

Źródło: FAO Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol