obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


POMÓŻMY KASZTANOWCOM – edycja 2015W dniu 29 kwietnia 2015 r. zainaugurowano pierwszy etap projektu ekologicznego realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie przy udziale Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego pt. „Pomóżmy kasztanowcom – edycja 2015 r.”, którego celem jest ochrona kasztanowca pospolitego Aesculus hippocastanum L. przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem Cameraria ohridella Deschca et Dimic na obszarze miasta Kępna. W ramach projektu studenci I roku II°Ochrony Środowiska Uniwersytetu Opolskiego i uczniowie III klasy Technikum Architektury Krajobrazu przy ZSZ nr 1 w Kępnie, na pniach 180 drzew zamontowali opaski lepne z dyspenserem feromonowym zwabiającym imago szkodnika.

Projekt przewiduje ponadto: montaż pułapek feromonowych typu delta w koronach drzew oraz grabienie, zbieranie i unieszkodliwianie opadłych liści ze szkodnikiem.

Akcja ma charakter cykliczny i będzie prowadzona przez kilka kolejnych sezonów wegetacyjnych.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

www.um.kepno.pl/pl/dla-mieszkancow/aktualnosci/1831-pomomy-kasztanowcom--edycja-2015-r

 Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol