obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


SeminariumSeminarium naukowe „Problemy zarządzania kryzysowego w obliczu zmian zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich”

 

W dniach 17-18 listopada 2015 r. Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego organizuje wspólnie z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Opolu i Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola seminarium naukowe pt. „Problemy zarządzania kryzysowego w obliczu zmian zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich”.

Głównym celem seminarium jest przedstawienie potencjalnych skutków zagrożeń wynikających z ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz związanych z tym problemów ochrony obszarów wiejskich w kontekście ich niewłaściwego zagospodarowania przestrzennego. Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia takie jak zagospodarowanie przestrzenne obszarów wiejskich, zarządzanie kryzysowe, zjawiska ekstremalne (powodzie, susze, wichury i trąby powietrzne). Szczegóły w załączonym komunikacie: Komunikat_Nr_2.docKatedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol