obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Nominowania Prof. dr hab. inż Czesławy Rosik-Dulewskiej Kierownika Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi                                                                                                                 18 stycznia 2016 r.

Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska prof. zwycz
Kierownik Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski została ponownie wybrana na kadencję 2016 - 2020 do Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, tym razem jako członek Prezydium.

Członkiem tego Komitetu jest od 1996-2002 (sekretarz), w latach 2003-2007 (członek Prezydium), kolejno przez 2 kadencje - 2007-2015 - Przewodnicząca

Ponadto została :

  • wybrana do Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk Katowice; ponownie na kadencję 2015-2018 (od 1997–członek)

  • nominowana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk na Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze; ponownie na kadencję 2015-2018 (od 1993 członek)

  • nominowana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk na członka Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków; ponownie na kadencję 2015-2018 (od 1996 członek)

  • nominowana przez Ministra Gospodarki na członka Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach; ponownie na kadencję 2015-2019 (od 2003 członek)

  • nominowana przez Ministra Środowiska na członka Rady Naukowej Instytutu Ekologii Terenów Poprzemysłowych w Katowicach; ponownie na kadencję 2015-2019 (od 2008-2011)

  • wybrana przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na członka Zespołu ds. rozwoju Bazy Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju piątej kadencji.Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol