obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Dziko owocujące drzewa i krzewy jako element bioróżnorodności terenów rekultywowanych kopalni „Górażdże”Głównym celem zakładanym w projekcie jest wzbogacenie bioróżnorodności florystycznej i faunistycznej poprzez wprowadzenie nowych dziko owocujących gatunków drzew i krzewów w ramach rekultywacji biologicznej terenów poeksploatacyjnych Kopalni Wapienia Górażdże.

Chcesz zobaczyć więcej:)

Można nas znaleźć na fb


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol