obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Wyróżnienie studentki Architektury Krajobrazu w konkursie Marszałka Województwa OpolskiegoMarszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła wraz z Zarządem Województwa Opolskiego w marcu br. ogłosił konkurs „Koncepcja zagospodarowania terenu posesji BioCentrum przy ul. Hallera 9 w Opolu". Prace można było składać do końca kwietnia.

W konkursie wyróżniono zespół projektowy stanowiący dwuosobowy zespół studentów tj.: Panią inż. arch krajobrazu Darię Słoninę, studentkę I roku studiów II stopnia kierunku Architektura Krajobrazu Uniwersytetu Opolskiego oraz Pana Mateusza Mikołajów, studenta III roku kierunku Architektura Politechniki Opolskiej pod opieką merytoryczną dr Grzegorza Kusza z Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi, Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Czytaj więcej:

Gratulujemy !!!

Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol