obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Nowi członkowie korespondenci Polskiej Akademii NaukW dniu  1 grudnia 2016 r. Ogólne Zgromadzenie PAN przeprowadziło wybory nowych członków Akademii.

Pani Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska została jednym z 34 nowo wybranych członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk.

 Fragment Ustawy o PAN z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Rozdział 2 Art. 7. Ustawy o PAN
    Członkowie Akademii są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne Akademii spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz posiadają nieposzlakowaną opinię.
http://informacje.pan.pl/index.php/serwis-media/1239-wybory-nowych-czlonkow-akademii-pod-znakiem-kobiet-i-mlodosci

(cyt. - strona PAN) – Co cztery lata zwykle w Polskiej Akademii Nauk dokonywane są wybory – mówił prezes PAN prof. Jerzy Duszyński. – Dziś przeprowadziliśmy wybory na członków rzeczywistych – to jest pewien awans członków korporacji, którzy przechodzą na najwyższy poziom dostojeństwa, oraz na członków korespondentów – to jest wejście do korporacji, do grona akademików. Te wybory na członków korespondentów są wyborami niezwykle trudnymi, dlatego że konkuruje bardzo wiele osób z całego środowiska naukowego w Polsce. Muszę powiedzieć, że zasady są troszkę smutne, jeśli chodzi o wybory członków korespondentów, bo Prezydium PAN mówi, ile takich członków możemy wybrać w danej turze wyborów, a możemy ich wybrać tylu, ilu od nas odeszło w momencie, kiedy ustalamy tę liczbę....Z najwyższą satysfakcją chcę powiedzieć, że w tym roku wybraliśmy 28 osób do grona członków rzeczywistych i 34 osoby na nowych członków Akademii. Wśród tych 34 nowych członków korespondentów jest 9 kobiet, czyli 27 proc.

Mamy świadomość, że w rozwoju nauki liczą się otwarcie na wszystkie utalentowane osoby. I mamy całkowite przekonanie, że te utalentowane osoby rodzą się z taką samą częstotliwością zarówno wśród osób płci męskiej jak i żeńskiej. Zaczynamy znacząco dostrzegać utalentowane kobiety, bo to że tych 9 kobiet to znakomici naukowcy nie ulega najmniejszej wątpliwości. W tej chwili w Polskiej Akademii Nauk jest powyżej 7 proc. kobiet. To jest ciągle strasznie mało, ale przypominam, że startowaliśmy z czterech. Mam nadzieję, że ten proces będzie trwał. Będę do tego dążył….

 Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol