obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Wielki Sukces naszej studentkiGRATULUJEMY !!!!
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin wyróżnił dwie studentki Uniwersytetu Opolskiego przyznając w roku akademickim 2016/2017 stypendium za wybitne osiągnięcia.

To wielkie wyróżnienie otrzymała Katarzyna Łuczak studentka II roku studiów II stopnia Ochrona Środowiska. Należy podkreślić, że jest to wyróżnienie nie tylko za bardzo dobre wyniki nauczania, ale także za wielką aktywność naukową i organizacyjną oraz kreatywność stypendystów.
O randze tego wyróżnienia świadczy przyznanie tylko pięciu takich stypendiów spośród wszystkich ośrodków akademicki Opolszczyzny.
Stypendium przyznane naszej studentce obrazuje nie tylko wysoką jakość nauczania na kierunkach prowadzonych w Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego, ale również duże zaangażowanie studentów w prace badawcze.Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol