obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Staże dla studentów Architektury Krajobrazu i Ochrony ŚrodowiskaStaże są okazją do poszerzenia wiedzy teoretycznej o aspekt praktyczny. Jeśli jesteś studentem dwóch ostatnich semestrów studiów na kierunkach: Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu i Chemia to projekt Młodzi Zawodowcy jest skierowany właśnie do Ciebie! Każdy stażysta otrzyma stypendium w wysokości 2 tys. zł brutto miesięcznie. Dodatkowo zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania lub dojazd z domu do miejsca stażu.
Uwaga już ruszył nabór na staże:
http://uni.opole.pl/page/1521/ruszyl-nabor-na-platne-staze-krajowe-i-zagraniczne


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol