obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów w sąsiedztwie rzeki Odry i Osobłogi w KrapkowicachW dniu 10.04.2017 r. Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłosiło wyniki konkursu dotyczącego opracowania koncepcji zagospodarowania terenów w sąsiedztwie rzeki Odry i Osobłogi w Krapkowicach. Celem Konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji zagospodarowania obszaru objętego opracowaniem. Po zapoznaniu się ze złożonymi pracami, Sąd Konkursowy postanowił przyznać dwie nagrody oraz dwa wyróżnienia.

II miejsce przyznane zostało dwuosobowemu zespołowi projektowemu: Darii Słonina, studentce Uniwersytetu Opolskiemu, kierunku Architektura Krajobrazu oraz Mateuszowi Mikołajów, studentowi Politechniki Opolskiej, kierunku Architektura. Opiekę merytoryczną nad projektem objął pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Opolskiego dr Grzegorz Kusza.

Główną ideą projektu było swobodne połączenie środowiska przyrodniczego z zabudowanym. Efekt ten uzyskano poprzez wprowadzenie w istniejący krajobraz naturalnie ukształtowanej, wiodącej ścieżki, łączącej tkankę miejską z obszarem opracowania w dwóch punktach. Element ten harmonizuje z otoczeniem, nie tracąc przy tym na swojej funkcjonalności i wartości estetycznej. Dużym atutem projektu jest uwzględnienie w maksymalnym stopniu istniejącego środowiska przyrodniczego. Odpowiednie kształtowanie przestrzeni przyczyniło się do uatrakcyjnienia danego miejsca.

 
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol