obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Staże wakacyjneStudenci kierunków: Architektura Krajobrazu, Ochrona Środowiska, Biologia, Biotechnologia i Biotechnologia Medyczna kolejny raz będą mieli możliwość wzięcia udziału w płatnych stażach wakacyjnych.

Projekt będzie realizowany do listopada 2019 r.

Stażysta z kompetencjami - staże dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego to projekt, który został pozytywnie oceniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Obecnie pracodawcy oczekują nie tylko wiedzy teoretycznej, ale też umiejętności praktycznych. Biorąc udział w płatnym stażu, zdobędziesz doświadczenie, które pozwoli Ci na znalezienie lepszej pracy po studiach.

W trakcie stażu otrzymasz stypendium stażowe w wysokości 2220,00 zł brutto/m-c

Dodatkowo oferujemy zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania, dojazd
z domu do miejsca stażu, niezbędne badania lekarskie, ubezpieczenie i materiały zużywalne. Dzięki temu możesz odbyć staż w dowolnym miejscu w kraju.

Uczestnikami projektu mogą być studenci czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia (a więc również studenci dopiero rekrutowani
na studia),
w wieku 19-35 lat, choć możliwy będzie udział studentów starszych, o ile będą spełniać inne warunki, na ogół niezatrudnione,
bez doświadczenia kierunkowego.
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol