obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Awans naukowyW dniu 24.05.2018 r. na posiedzeniu senatu Uniwersytetu Opolskiego wręczono listy gratulacyjne Tomaszowi Ciesielczukowi z naszej Katedry oraz Sławomirowi Mitrusowi z Katedry Biosystematyki, w związku z osiągnięciem stopnia naukowego doktora habilitowanego. Gratulujemy!


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol