obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Inwentaryzacja i projekty zagospodarowaniaUczymy praktycznie

Studenci kierunku Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Opolskiego wykonują inwentaryzacje drzew i krzewów na terenach: żłobków, przedszkoli i szkół w Opolu. Ponadto dla tych obszarów zostaną opracowane przez naszych studentów nowe projekty zagospodarowania zieleni.
Prace dotyczące inwentaryzacji zieleni na terenach obiektów oświatowych są wynikiem współpracy Ogrodnika Miejskiego reprezentującego Urząd Miasta Opola.

W 2018r. pracami zostały objęte następujące jednostki:
 1. Żłobek Matki Polki, Opole, Dambonia 3 – Katarzyna Słabicka (opiekun: mgr inż. arch kraj. Grzegorz Malkusz)
 2. Przedszkole Publiczne nr 29,  Kasprzaka 1 – Karolina Mazepa, Klaudia Rogalska (opiekun: mgr inż. arch kraj. Grzegorz Malkusz)
 3. Żłobek nr 3, Opole, Górna 50 – Damian Bort (opiekun: mgr inż. arch kraj. Grzegorz Malkusz)
 4. Żłobek nr 9, Opole, Skautów Opolskich 7 – Anna Kasprzyszak, Martyna Dudaczyk (opiekun: dr Grzegorz Kusza)
 5. ZPO, Opole, Torowa 7 – Dominika Ocik, Klaudia Zagórska (opiekun: dr Grzegorz Kusza)
 6. Przedszkole Publiczne nr 18, Lelewela 7 – Paulina Porada (opiekun: dr Grzegorz Kusza)
 7. Szkoła Podstawowa nr 32, Opolska 3A – Patrycja Groblica, Kinga Gorzkula (opiekun: dr Elżbieta Gołąbek)
 8. Przedszkole Publiczne nr 5, Sienkiewicza 36 – Daria Olewińska (opiekun: dr Elżbieta Gołąbek)
 9. Przedszkole Publiczne nr 51, Bytnara-Rudego 1 – Joanna Zebzda (opiekun: dr Elżbieta Gołąbek)
 10. Przedszkole Publiczne nr 56, Sieradzka 7 – Tobiasz Hergessell (opiekun: dr Jarosław Sławiński)
 11. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II, Opole, ul. Pułaskiego 3 – Wiktoria Rain, Adrian Przybytki (opiekun: dr Jarosław Sławiński)
 12. Zespół Szkół Ogólnokształcących, Duboise’a 28 – Marcin Dykowski (opiekun: dr Krzysztof Badora)
 13. Szkoła Podstawowa nr 11, Chabrów 65 – Paula Stanny, Aleksandra Cybulska (opiekun: dr Krzysztof Badora)
 14. Szkoła Podstawowa nr 21, Sienkiewicza 4 – Agata Adamska, Anna Bednarczuk (opiekun: dr Krzysztof Badora)
Cieszy zaangażowanie naszych studentów w prace mające na celu poprawę jakości terenów przyległych do budynków oświatowych Opola.


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol