obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Płatne staże wakacyjne krajowe jedno-i trzymiesięczne Płatne staże wakacyjne krajowe jedno-i trzymiesięczne
 dla studentów kierunków Ochrona Środowiska,  Architektura Krajobrazu, Biologia oraz Biotechnologia i Biotechnologia Medyczna
 
W związku z  uzyskaniem finansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację Projektu
pn. „Stażysta z kompetencjami - staże dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego”
rusza rekrutacja na płatne staże wakacyjne.
                                                                                   
Umowę o dofinansowanie podpisano na okres od 1.02.2018 r. do 30.11.2019 r. 
Głównym założeniem projektu jest organizacja płatnych jedno- i trzymiesięcznych staży krajowych dla studentów kierunków Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu, Biologia oraz Biotechnologia i Biotechnologia Medyczna.

Uczestnikami Projektu będą studenci czterech ostatnich semestrów studiów powyższych kierunków, w wieku 19-35 lat (możliwy jest udział osób starszych o ile będą spełniać pozostałe warunki).
Każdemu stażyście oferowane jest:
 • stypendium stażowe w wysokości 2220 zł brutto/m-c,
 • zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania – o ile staż realizowany jest powyżej 50 km od miejsca zamieszkania,
 • dojazd z domu do miejsca stażu (max. 200 zł),
 • niezbędne badania lekarskie,
 • ubezpieczenie stażysty od NNW,
 • materiały zużywalne niezbędne do realizacji zadań stażowych.
W 2018 roku objęto stażem:
STUDIA I STOPNIA:
 • Ochrona środowiska (III rok, studia inżynierskie): 4 osoby
 • Architektura krajobrazu  (III rok, studia inżynierskie): 5 osób
 • Biotechnologia (III rok, studia inżynierskie): 12 osób
 • Biotechnologia medyczna (II rok, studia licencjackie): 10 osób
 • Biologia (III rok, studia licencjackie): 5 osób
 
STUDIA II STOPNIA:
 • Ochrona środowiska (II rok, studia II stopnia): 7 osób
 • Architektura krajobrazu  (II rok, studia II stopnia): 6 osób
 • Biotechnologia stosowana 2-letnia (II rok, studia II stopnia): 6 osób
 • Biotechnologia stosowana 1,5 roczna (II rok, studia II stopnia): 9 osób
 
Staże odbywają się w instytucjach, których działalność opiera się na praktycznym wykorzystaniu przez studenta wiedzy uzyskanej na danym kierunku studiów.
 
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: www.stazeuo.uni.opole.pl                                    
oraz dodatkowo:                     
dla kierunków Ochrona Środowiska,  Architektura Krajobrazu i Biologia
ul. Oleska 22, pok. 207 – mgr Agnieszka Brożonowicz – kierownik Projektu
tel. 77 401 60 20, e-mail: abroz@uni.opole.pl
 
dla kierunków Biotechnologia i Biotechnologia Medyczna
ul. Kominka 6A, pok. 217 – mgr Karolina Wilk – koordynator zadania
tel. 77 401 60 50, e-mail:  biotechnologia@uni.opole.pl
 


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol