obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


XIV Ogólnopolskie Warsztaty BentologiczneXIV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne

„Hydromorfologiczna ocena ekosystemów wodnych”

Opole-Turawa 10-12 maja 2007 roku


W dniach 10-12 maja b.r. odbyły się XIV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, zorganizowane przez Katedrę Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego nad zbiornikiem zaporowym Turawa k/Opola. W Warsztatach wzięło udział 69 osób, jak wynika z naszych kronik jest to liczba rekordowa.

Tradycyjnie już, oficjalnego otwarcia dokonał Przewodniczący Sekcji Bentologicznej PTH dr Andrzej Kownacki. Pierwszy dzień Warsztatów miał charakter kameralno-seminaryjny. Rozpoczęły go dwie sesje referatowe, podczas których wygłoszono 14 referatów/komunikatów o bardzo różnorodnej tematyce. Kolejnym punktem programu był referat plenarny dr hab. inż. Krzysztofa Szoszkiewicza (Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska AR w Poznaniu) zatytułowany „Metoda hydromorfologiczna oceny rzek River Habitat Survey”. Tym samym nawiązaliśmy tematycznie do ubiegłorocznych Warsztatów, kiedy to zmagaliśmy się w Gorcach z zagadnieniami hydrologiczno-hydraulicznymi wód płynących. Późnym popołudniem miała jeszcze miejsce sesja plakatowa, na której zaprezentowanych zostało 31 prac. Po tak pracowicie spędzonym dniu przyszedł czas na relaks, odpoczynek dla umysłu i wzmocnienie (oby) kondycji fizycznej - co też uczyniliśmy spożywając przy ognisku uroczystą kolację grillową.

Drugi dzień naszego spotkania był typowo „warsztatowy”. Przed południem odbyły się kilkugodzinne zajęcia terenowe, umożliwiające praktyczne zapoznanie z metodą RHS. Natomiast po południu zainteresowane osoby – a było ich wiele – czekały zajęcia szkoleniowo-laboratoryjne poświęcone oznaczaniu chruścików, poprowadzone przez dr hab. Stanisława Czachorowskiego, prof. UWM w Olsztynie.

Ostatniego dnia miała miejsce wycieczka „Krasiejowska kraina dinozaurów”, która zakończyła Warsztaty. Wędrowaliśmy po wykopaliskach paleontologicznych, podziwiając bogate zbiory najstarszych w świecie skamieniałych szczątków kostnych gadów, płazów i zwierząt pokrewnych dinozaurom (pochodzące sprzed 230 milionów lat).

Organizatorzy Warsztatów mają nadzieję, że ich Uczestnicy wywieźli miłe wspomnienia z pobytu na Opolszczyźnie.

Izabela Czerniawska-Kusza

Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi

ul. Oleska 22, 45-052 Opole

e-mail: Izabela.Kusza@uni.opole.pl

Więcej informacji
XIV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol