obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


XV Ogólnopolska Konferencja MetodycznaXV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA METODYCZNA
„Ochrona Środowiska
na Uniwersyteckich Studiach Przyrodniczych”


Organizator :
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi,
Wydział Przyrodniczo-Techniczny,
Uniwersytet Opolski

PROBLEMATYKA KONFERENCJI
Główne cele konferencji:
  • umożliwienie spotkania pracowników nauki zajmujących się kształceniem na kierunkach Ochrona Środowiska i pokrewnych,
  • prezentacja „wyników kształcenia”,
  • zintensyfikowanie wymiany doświadczeń
  • dyskusja nad problemami z zakresu kształcenia na uniwersyteckich studiach przyrodniczych.

Referaty wygłoszone na konferencji zostaną opublikowane jako monografia w języku polskim. Szczegółowy program konferencji oraz warunki dojazdu i zakwaterowania będą podane w kolejnych komunikatach.

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się w dniach 3-5 września 2007 r. w Opolu.

więcej informacji:
XV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA METODYCZNA

Komunikat 3 - Konferencja metodyczna.docKatedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol