obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


dr hab. Tadeusz Magiera prof. UO

dr hab. Tadeusz Magiera prof.UO


e-mail: tmagiera@uni.opole.pl
tel. 77 401 60 01
fax. 77 401 60 30
45-052 Opole, ul. Oleska 22


Kierownik Zakładu Nauk o Glebie i Geologii Środowiska (od 01.09.2008r.)

stopień naukowy: doktor habilitowany nauk o Ziemi
dziedzina:           NAUKI O ZIEMI
dyscyplina:         Geologia
specjalizacja:      geologia środowiska
specjalność:        geochemia, geologia środowiska, monitoring magnetyczny zanieczyszczeń glebowych

Tematyka badawcza:

 • Geologia środowiska
 • Magnetyzm środowiska.
 • Metale ciężkie w środowisku glebowym
 • Monitoring magnetyczny zanieczyszczeń glebowych

Dydaktyka:

 • geologia
 • monitoring i bioindykacja
 • magnetyzm środowiska
 • mineralogia środowiska
na kierunku studiów: Ochrona Środowiska
 • geologia
 • fizjografia
 • mineralogia środowiska
na kierunku studiów: Architektura Krajobrazu
 • biogeologia
na kierunku studiów: Odnawialne Źródła Energii

Ważniejsze publikacje:

Publikacje recenzowane (z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej)

 1. Strzyszcz Z., Magiera T. 1998. Magnetic susceptibility of forest soils in Polish - German border area, Geologica Carpatica, 49 (4), 241-242,

 2. Magiera T., Strzyszcz Z., Petrovsky E., Kapicka A., Smołka D. 1998. Ferrimagnetic minerals and heavy metal distribution within different granulometric fraction of fly ashes, Geologica Carpatica, 49 (4) , 238-239,

 3. Heller F., Strzyszcz Z., Magiera T. 1998. Magnetic record of industrial pollution on forest soils of Upper Silesia (Poland), Journal of Geophysical Researches, 103 (B8), 17 767 - 17 774,

 4. Strzyszcz Z., Magiera T. 1998. Heavy Metal Contamination and Magnetic Susceptibility in Soils of Southern Poland, Physics and Chemistry of the Earth, 23 (9-10), 1127-1131,

 5. Magiera T., Strzyszcz Z. 2000. Ferrimagnetic minerals of anthropogenic origin in soils of some Polish national parks, Water, Air and Soil Pollution, 124 (1/2), 37-48,

 6. Magiera T., Strzyszcz Z., Kapicka A., Petrovsky E. 2000. Ferrimagnetic minerals of anthropogenic origin in highland peats in south-western Poland and northern Bohemia. Geologica Carpatica 51(2), 199-200,

 7. Strzyszcz Z., Magiera T. 2001. Record of industrial pollution in Polish ombrotrophic peat bogs, Physics and Chemistry of the Earth, 26 (11-12), 859-866,

 8. Magiera T., Strzyszcz Z., Kostecki M. 2002. Seasonal changes of magnetic susceptibility in sediments from Lake Żywiec (South Poland), Water, Air and Soil Pollution, 141 (1-4), 55-57

 9. Magiera T., Strzyszcz Z, Kapička A., Petrovsky E. 2006 Discrimination of lithogenic and anthropogenic influences on topsoil magnetic susceptibility in Central Europe, Geoderma, 130, 299-311,

 10. Strzyszcz Z., Magiera T., Rachwał M. 2006. Application of soil magnetometry for identification of technogenic anomalie of trace metals and iron contents: a case study in the Katowice Forest District, Polish J. Environ. Stud. 15 (2a), 176-184,

 11. Magiera T., Strzyszcz Z., Rachwał M. 2006. Magnetic susceptibility of forest topsoils in mountain regions of southern Poland based on field measurement techniques. Polish Journal of Soil Science, 39 (2), 101-108

 12. Magiera T., Zawadzki J. 2007. Using of high-resolution topsoil magnetic screening for assessment of dust deposition: comparison of forest and arable soil datasets. Environ Monit Assess., 125, 19-28

 13. Magiera T., Strzyszcz Z., Rachwał M. 2007. Mapping particulate pollution loads using soil magnetometry in Urban forests in the Upper Silesia Industrial Region, Poland. Forest Ecology and Management, 248, 36-42

 14. Magiera T., Kapička A, Petrovský E, Strzyszcz Z, Fialová H, Rachwał M. 2008. Magnetic anomalies of forest soils in the Upper Silesia-Northern Moravia region. Environmental Pollution, 156 (3) 618-627

 15. Zawadzki J., Magiera T., Fabiańczyk P. 2009. Geostatistical evaluation of magnetic indicators of forest soil contamination by heavy metals. Stud. geophys. geod., 53, 133-149 

 16. Zawadzki J. Fabijańczyk P., Magiera T., Strzyszcz Z. 2010. Study of litter influence on magnetic susceptibility measurements of urban forest topsoils using the MS2D sensor. Environmental Earth Sciences., 61, (2), 223 – 230

 17. Bućko M.S. Magiera T., Pesonen, L.J., Janus B. 2010. Magnetic, Geochemical, and Microstructural Characteristics of Road Dust on Roadsides with Different Traffic Volumes-Case Study from Finland. Water, Air, and Soil Pollution, 209, (1-4), p 295 - 306

 18. Magiera T., Jankowski M., Światoniak M., Rachwał M. 2011. Study of forest soils on an area of magnetic and geochemical anomaly in north-eastern Poland. Geoderma, 160,  559–568

 19. Bućko, M. S., Magiera T.,  Johanson B., Petrovský E, Pesonen, L.J. 2011. Identification of magnetic particulates in road dust accumulated on roadside snow using magnetic, geochemical and micro-morphological analyses., Environmental Pollution., doi.org/10.1016/j.envpol.2011.01.030.

 20. Magiera T., Jabłońska M., Strzyszcz Z., Rachwał M. 2011. Morphological and mineralogical forms of technogenic magnetic particles in industrial dusts. Atmospheric Environment, 45 (25), 4281-4290

 21. Zawadzki J., Magiera T., Fabiańczyk P., Kusza G. 2012. Geostatistical 3-dimensional integration of measurements of soil magnetic susceptibility. Environmental Monitoring and Assessment 184, (5) 3267-3278.

 22. Magiera, T., Gołuchowska, B., Jabłońska, M. 2013. Technogenic magnetic particles in alkaline dusts from power and cement plants. Water, Air, and Soil Pollution 224 (1) , art. no. 1389

 23. Cao L.W., Appel E., Rösler W., Magiera T. 2015. Efficiency of stepwise magnetic-chemical site assessment for fly ash derived heavy metal pollution. Geophysical Journal International,  203, 767–775.

 24. Ojha G., Appel E., Wawer M., Magiera T. 2015, Monitoring-based discrimination of pathways of traffic-derived pollutants. Stud. geophys. geod., 59, 594-613.

 25. Wawer M., Magiera T., Ojha G., Appel E., Kusza G, Hu S, Basavaiah N. 2015. Traffic-Related Pollutants in Roadside Soils of Different Countries in Europe and Asia. Water, Air, and Soil Pollution 226 (1) , art. no. 216.

 26. Magiera T., Parzentny H., Róg L., Chybiorz R., Wawer M., 2015. Spatial variation of soil magnetic susceptibility in relation to different emission sources in southern Poland. Geoderma. 255-256, 94-103.

 27. Zawadzki J., Fabiańczyk P., Magiera T., Rachwał M., 2015. Geostatistical microscale study of magnetic susceptibility in soil profile and magnetic indicators of potential soil pollution. Water, Air, and Soil Pollution 226 (1), art. no. 142

 28. Zawadzki J., Fabiańczyk P., Magiera T., Rachwał M. 2015. Micro-scale spatial correlation of magnetic susceptibility in soil profile in forest located in an industrial area. Geoderma, 249–250, 61–68.

 29. Szuszkiewicz M., Magiera T., Kapička A., Petrovsky E., Grison H., Gołuchowska B. 2015. Magnetic characteristics of industrial dust from different sources of emission: A case study of Poland, Journal of Applied Geophysics, 116,  84–92.

 30. Rachwał M., Magiera T., Wawer M. 2015. Coke industry and steel metallurgy as the source of soil contamination by technogenic magnetic particles, heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons, Chemosphere, 138, 863-873.

 31. Wawer M., Magiera T., Ojha G., Appel E., Bućko M., Kusza G. 2015. Characteristics of current roadside pollution using test-monitoring plots. Science of the Total Environment,  505, 795-804.

 32. Łukasik A., Szuszkiewicz M., Magiera T. 2015. Impact of artifacts on topsoil magnetic susceptibility enhancement in urban parks of the Upper Silesian conurbation datasets. Journal of Soils and Sediments, 15:1836–1846.

 33. Magiera T., Mendakiewicz M., Szuszkiewicz M., Jabłońska, M. Chróst L. 2016. Technogenic magnetic particles in soils as evidence of historical mining and smelting activity: a case of the Brynica River Valley, Poland. Science of the Total Environment, 2016, 566–567, 536–551.

 34. Fabiańczyk P., Zawadzki J., Magiera T., Szuszkiewicz M. 2016. A methodology of integration of magnetometric and geochemical soil contamination measurements. Geoderma 277 51-60.

 35. Ojha G., Appel E.,  Wawer M.,  Magiera T., Hu S. 2016. Toward a Cost-Efficient Method for Monitoring of Traffic-Derived Pollutants with Quart Sand Boxes. Water Air Soil Pollut 227:173.

 36. Szuszkiewicz M., Łukasik A., Magiera T., Mendakiewicz M. 2016. Combination of geo- pedo- and technogenic magnetic and geochemical signals in soil profiles - Diversification and its interpretation: A new approach. Environmental Pollution 214 464-477.

 37. Łukasik A., Magiera T., Lasota J., Błońska E. 2016. Background value of magnetic susceptibility in forest topsoil: Assessment on the basis of studies conducted in forest preserves of Poland. Geoderma 264 (2016) 140–149.

 38. Magiera T., Parzentny H., Łukasik A. 2016. The influence of the wind direction and plants on the variability of topsoil magnetic susceptibility in industrial and urban areas of southern Poland. Environmental, Earth Sciences 75 (3), 1-11.

Publikacje recenzowane

 1. Magiera T. 1998. Podatność magnetyczna gleb Pienińskiego Parku Narodowego jako efekt antropogenicznych zanieczyszczeń atmosfery, Pieniny – Przyroda i Człowiek, 6, 125–136

 1. Magiera T., Strzyszcz Z. 1998. Monitoringu magnetyczny na terenach objętych imisjami przemysłowymi. [W] Monitoring Środowiska. Pod redakcją Inez Wiatr i Halina Marczak. Ekoinżynieria. Nałęczów, 256–266

 2. Strzyszcz Z., Magiera T. 2001. Pomiary podatności magnetycznej torfowisk wysokich w monitoringu imisji przemysłowych, Archiwum Ochrony Środowiska, 27(2) 141-167

 3. Strzyszcz Z., Magiera T., Hüttl R.F. 2001. Zur Kennzeichnung von Schwefelformen der Kippsubstrate in der Lausitz. Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlischen Gesellschaft, Bd. 96, H. 2, 199-200

 4. Strzyszcz Z., Magiera T. 2001. Chemical and mineralogical composition of some ferrimagnetic minerals occurring in industrial dusts and contaminated soils. Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlischen Gesellschaft, Bd. 96, H. 2, 697-698

 5. Strzyszcz Z., Magiera T. 2002. The Leaching Experiment for Study of Chemical Changes in carboniferous mining Wastes Stored in Work-out Stowing Sand pits. [W] Tübinger Geowissenschaftliche Arbeiten (TGA). Dietrich Halm & Peter Grathwohl (Eds.), C61, 199-202

 6. Magiera T., Strzyszcz Z., Czaplicka M. 2003. “Hot spots” on the map of magnetic susceptibility of soils in Poland as potential areas of soil and groundwater contamination. [W] Tübinger Geowissenschaftliche Arbeiten (TGA). Dietrich Halm & Peter Grathwohl (Eds.), C69, 121-126

 7. Strzyszcz Z., Magiera T. 2003. Ocena zanieczyszczenia gleb leśnych na podstawie podatności magnetycznej na przykładzie Nadleśnictwa Katowice. Prace Instytutu Badań Leśnictwa 4, 19-30

 8. Magiera T., Strzyszcz Z. 2003. Using of Magnetic Susceptibility as an Ecological Tracer for Preventive and Sanitative Actions in Soil Protection. Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlischen Gesellschaft, Bd. 102, H. 2, 781-782

 9. Strzyszcz Z., Magiera T. 2003. Magnetic Susceptibility of Soils in Poland. Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlischen Gesellschaft, Bd. 102, H. 2, 591-592

 10. Magiera T., Strzyszcz Z., Ferdyn M., Gajda B. and MAGPROX team. 2003. Screening of anthropogenic dust pollutions in topsoil by using magnetic proxies. [W]: Environmental Engineering Studies Edited by Pawlowski et al., Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York

 11. Zawadzki J., Magiera T., Strzyszcz Z. 2004. Analiza korelacji i regresji pomiędzy zawartością metali ciężkich w glebach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, a ich podatnością magnetyczną. Archiwum Ochrony Środowiska 30 (2), 71-82

 12. Magiera T., Strzyszcz Z. 2004. Possibility of using magnetometry in a European Soil Monitoring system [W] Tübinger Geowissenschaftliche Arbeiten (TGA). Dietrich Halm & Peter Grathwohl (Eds.), C80, 86-90

 13. Strzyszcz Z., Magiera T. 2004. Magnetic Susceptibility of Forest Soil in Poland – German Border Area. Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlischen Gesellschaft, Bd. 103, 109-110

 14. Pälchen W., Strzyszcz Z., Rank G., Magiera T. 2005 Die magnetische Suszeptibilität sächsischer Böden und ihre Ursachen, Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlischen Gesellschaft, Band 107, Heft 1-2, 549-550

 15. Strzyszcz Z., Brożek S., Zwydak M., Magiera T. 2005: Podatność magnetyczna niektórych typów leśnych gleb górskich w zależności od depozycji pyłów przemysłowych. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. Vol. 25, 87-95

 16. Strzyszcz Z., Magiera T., Rachwał M. 2005. Magnetometr SM 400 jako nowe narzędzie do oceny wielkości depozycji pyłów przemysłowo-miejskich w glebach w oparciu o pomiar podatności magnetycznej w terenie. [W] II Kongres Inżynierii Środowiska Materiały tom 2. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 33, 623-631

 17. Magiera T., Strzyszcz Z. 2005. Soil quality assessment – Screening and monitoringu tools at different scales, Proceedings of International Workshop “Fate Impact of Persistent Pollutants in Agroecosystems” 10-12 March, IUNG Puławy, 38-39

 18. Magiera T., Zawadzki J. 2006. Magnetometria glebowa – nowe narzędzie geofizyczne do oceny zanieczyszczenia gleb. Geofizyka. Biuletyn Informacyjny PBG. Warszawa

 19. Zawadzki J., Fabijańczyk P., Magiera T. 2007. The influence of forest stand and organic horizon development on soil surface measurement. Polish Journal of Soil Science, 40(2), 113-124,

 20. Zawadzki J., Fabijańczyk P., Magiera T. 2008. Influence of dolomite rocks on the relation between magnetic susceptibility and heavy metals concentration in soils of the upper Silesia industrial area. Ecological Chemistry and Engineering, 15(S1), 111 - 122,

 21. Magiera T., Strzyszcz Z., Jabłońska M., Bzowska G., Characterization of magnetic particulates in urban and industrial dusts [W] Air Pollution XVIII. Transactions on Ecology and the Environment, C.A. Brebbia & J.W.S. Longhurst ed. , Vol. 136, WIT Press, 2010.

 22. Magiera T., Jabłońska M., Strzyszcz Z., Bzowska G., Technogeniczne cząstki magnetyczne w pyłach atmosferycznych jako nośnik metali ciężkich. [W] Polska Inżynieria Środowiska Pięć Lat Po Wstąpieniu Do Unii Europejskiej pod redakcją Janusza Ozonka i Małgorzaty Pawłowskiej T.2 s. 115-126.2009.

 23. Strzyszcz Z., Rachwał M., Janus B., Magiera T., Magnetometria – innowacyjna metoda identyfikacji obszarów skażonych chemicznie i wymagających rewitalizacji. [W] Innowacyjne rozwiązanie – rewitalizacja terenów zdegradowanych pod redakcją Jana Skowronka, s 73-84. 2009.

 24. Magiera T., Rachwał M., Łukasik A., 2013, Soils of urban forests andparks of the Upper Silesia region. [In] Charzyński P., Hulisz P and Bednarek R., Technogenic soils of Poland, Polish Society of Soil Sciences, Toruń 2013.

Monografie:
 1. Magiera T., Lis J., Nawrocki J., Strzyszcz Z. 2002. Podatność magnetyczna gleb Polski. Atlas, PIG Warszawa

 2. Magiera T. Wykorzystanie magnetometrii do oceny zanieczyszczenia gleb i osadów jeziornych. 2004. Prace i Studia No.59, IPIŚ PAN Zabrze, ss.130Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol