obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


dr hab. Krystyna Borecka prof. UO

Dr hab. Krystyna Borecka, prof. UO

e-mail: kborecka@uni.opole.pl
tel. 77 401 60 03
fax. 77 401 60 30
45-052 Opole, ul. Oleska 22
stopień naukowy: doktor habilitowany nauk chemicznych
dziedzina:            NAUKI CHEMICZNE
dyscyplina:          chemia
specjalizacja:       dydaktyka chemii
specjalność:         chemia ogólna, chemia środowiska, dydaktyka chemii,  
                           dydaktyka przedmiotowa


Tematyka badawcza:

 • Systemy klasyfikacyjne pierwiastków i przemian chemicznych, możliwości interpretacyjne układu okresowego pierwiastków;
 • Monitorowanie jakości uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli chemii oraz przyrody;
 • Teoria i praktyka edukacji środowiskowej w polskim systemie oświaty;
 • Wpływ czynników antropogennych na stan środowiska człowieka;


Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • technologie w ochronie środowiska III (zagrożenia i ochrona atmosfery)
 • metodologia badań środowiska przyrodniczego
 • wykład specjalizacyjny
na kierunkach studiów: ochrona środowiska i biologia


Ważniejsze publikacje:

 1. Borecka K. 1994. Organizacja procesu kształcenia (w:) Dydaktyka chemii (praca zbiorowa), Wyd. UAM Poznań, 169-212

 2. Borecka K. 1994. O nauczaniu chemii ogólnej w kształceniu nauczycieli chemii. Chemia w szkole 1(201), 31-36 oraz Chemia w szkole 2(202), 90-96

 3. Borecka K., Frankowicz M., 1995. Teaching chemistry at polish universities: „state of the art” and perspectives (w:) Quality revier in higher education (praca zbiorowa), Wyd. UW Warszawa, 217-223

 4. Borecka K. 1996. Teraźniejszość i perspektywy ochrony środowiska człowieka (w:) Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych, praca pod red. K. Boreckiej, Wyd. UO, Opole, 11-20

 5. Borecka K. 1996. Ekologizacja gospodarki i ekonomizacja środowiska w świetle podstawowych interakcji człowieka z otoczeniem (w:) Chemia i Inżynieria Ekologiczna T. 3 (4), 501–507

 6. Borecka K. 1997. Zastosowanie współczesnej wiedzy chemicznej do interpretacji podstawowych zagadnień środowiskowych (w:) Chemia i Prace Naukowe (praca zbiorowa), Wyd. WSP Częstochowa, 9–22

 7. Borecka K., Szewczyk J. 1998. Główne aspekty kształtowania postaw społeczeństwa wobec problemów środowiskowych (w:) Edukacja środowiskowa (praca zbiorowa), Wyd. WOM Opole, 26–29

 8. Borecka K., Borecki J. 2000. Naukowe podstawy badań relacji „środowisko przyrodnicze – system gospodarowania” (w:) Problemy ekologizacji rozwoju społeczno – gospodarczego (praca zbiorowa), Wyd. UO Opole, 6-13

 9. Borecka K. 2002. Psycho-pedagogiczne aspekty procesu kształcenia i samokształcenia (w:) Dydaktyka chemii (praca zbiorowa), Wyd. UAM Poznań, 192-243

 10. Borecka K., Borecki J., Brożonowicz A. 2005. Metodologiczne aspekty inwentaryzacji i rejestrów emisji, II Kongres Inżynierii Środowiska materiały, tom 2, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 33, 315-321

 11. Czerniawska-Kusza I., Kusza G., Borecka K. 2007. The traid approach for assessment of industrial contamination in freshwater sediments, Opole Region, Poland. (In) Proceeding of SECOTOX Conference and the International Conference on Enironmental Management Engineering, Plannning and Economics (ed. Kungolos A., Aravosss K., Karagaianidis, Samaras P., 96-100

 12. Borecka K., Gołąbek E., Tukiendorf A. 2007. The prognosis of trunk increment and health state of the oldest representatives of dendroflora. (In) Proceeding of SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management Engineering, Plannning and Economics (ed. Kungolos A., Aravosss K., Karagaianidis, Samaras P., 539-544

 13. Borecka K., Gołąbek E., Trojanowska A. 2008. The state of health of street trees in Kłodzko. Nature Journal, 41, 133-140.

 14. Borecka K., Brożonowicz A., Gołąbek E. 2008. Powódź - klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, awaria technologiczna czy katastrofa społeczna? [w:] Zarządzanie kryzysowe - ochrona przed powodzią (rozwiązania praktyczne). wyd. Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, ss. 203-220

 15. Borecka K., Gołąbek E. 2009. Możliwości oceny zagrożeń oraz poprawy warunków wegetacji miejskiej dendroflory. (W) Zagrożenia biotopów przekształconych przez człowieka (Sporek K.red.). Uniwersytet Opolski, 129-144.

 16. Borecka K., Gołąbek E., Sławiński J., Terelak E. 2012. Stan i zagrożenia drzew pomnikowych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Studia i Monografie, Nr 482, Uniwersytet Opolski, Opole.
 17. Borecka K., Gołąbek E., Sławiński J., Nogacki J. 2016. Ocena stanu oraz charakterystyka zagrożeń drzewostanu kompleksu leśnego "Odrowąż" w gminie Krapkowice (woj. opolskie), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s.98Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol