obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


StrukturaSAMODZIELNA
KATEDRA OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI


Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Czesława Rosik – Dulewska
                                 Członek korespondent PAN

Pracownicy techniczni

mgr Agnieszka Brożonowicz
mgr Aleksandra Cichoń1. ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI I ŚCIEKAMI
prof. zw. dr hab. inż. Czesława Rosik - Dulewska - Kierownik Zakładu
Członek korespondent PAN

Pracownia Gospodarki Odpadami
prof dr hab. inż. Joanna Kyzioł-Komosińska
dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk
dr Beata Gołuchowska
Pracownia Gospodarki Wodno-Ściekowej
dr Mariusz Głowacki
dr Urszula Karwaczyńska

Pracownia Hydrologii i Gospodarki Wodnej
vacat

Pracownia Spektrometrii i Chromatografii
mgr inż. Katarzyna Potyrała
 

2. ZAKŁAD MONITORINGU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Pracownia Zagospodarowania Przestrzennego
dr Maciej Wyszyński
dr Radosław Wróbel
Pracownia Monitoringu
dr hab. Izabela Czerniawska – Kusza, prof. UO
dr Elżbieta Gołąbek
dr Jarosław Sławiński
Pracownia Edukacji Ekologicznej
dr hab. Krystyna Borecka, prof. UO
Pracownia Architektury Krajobrazu i Geografii 

3. ZAKŁAD NAUK O GLEBIE I GEOLOGII ŚRODOWISKA
Pracownia Biologii Gleb
Pracownia Ochrony Gleb i Magnetyzmu Środowiska
 


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol