obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


mgr Aleksandra Cichoń


mgr Aleksandra Cichoń

e-mail: agola@uni.opole.pl

tel. 77 401 60 22 
fax. 77 401 60 30
45-052 Opole, ul. Oleska 22


Artykuły indeksowane w bazie Web of Science

Czerniawska-Kusza I, Ciesielczuk T., Kusza G., Cichoń A. 2006. Comparison of the Phytotoxkit microbiotest and chemical variables for toxicity evaluation of sediments, Environmental Toxicology, 21(4), 367-372

Artykuły z listy B

Kusza G., Gola A. 2002. Metale ciężkie i podatność magnetyczna gleb rezerwatu leśnego Smolnik,  Inżynieria Ekologiczna, 7, 112-115

Pisarek I., Gola A. 2002. Składniki próchnicy w glebach rezerwatu przyrody Smolnik. Inżynieria Ekologiczna, 7, 123-128

Gola A., Kusza G., Dużyński M. 2003. Selected physico-chemical parameters of forest soils of Smolnik partial reserve, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 10(5), 395-404

Monografie:

Karwaczyńska U, Cichoń A. 2015. Podręcznik dla studentów kierunku Ochrona Środowiska: 3-letnie studia stacjonarne o profilu praktycznym (studia dualne), Uniwersytet Opolski, s. 135

 Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol