obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


mgr Agnieszka Brożonowiczmgr Agnieszka Brożonowicz
e-mail: abroz@uni.opole.pl
tel. 77 401 60 20
fax. 77 401 60 30
45-052 Opole, ul. Oleska 22


tytuł zawodowy:  magister ochrony środowiska, specjalność biologia środowiska


Ważniejsze publikacje:

  1. Borecka K., Borecki J., Brożonowicz A. 2005. Metodologiczne aspekty inwentaryzacji i rejestrów emisji, II Kongres Inżynierii Środowiska materiały, tom 2, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN,  vol. 33, ss. 315-321

  2. Borecka K., Brożonowicz A., Gołąbek E. 2008. Powódź - klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, awaria technologiczna czy katastrofa społeczna? [w:] Zarządzanie kryzysowe - ochrona przed powodzią (rozwiązania praktyczne). ss. 203-220, wyd. Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Opole

  3. Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T., Karwaczyńska U., Brożonowicz A., 2010. Działalność studenckich kół naukowych istniejących przy kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Opolskim, s.65-73, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

  4. Buczyński P., Brożonowicz A., Czerniawska-Kusza I. 2013. A disjunctive site of Sympecma paedisca (Brau.) (Odonata: Lestidae) in Opole Silesia (south-western Poland) Cas.Slez.Muz. Opava (A), 62, 45-50  DOI:10.2478/cszma-2013-0003

  5. Czerniawska-Kusza I., Brożonowicz A. 2014. Zoobenthos in post-exploitation reservoirs of mails and limestone in Opole Silesia. Polish Journal of Natural Sciences 29(4), 307-318


Wystąpienia na konferencjach naukowych:

IV Seminarium Naukowe "Proprzyrodnicza rekultywacja oraz ochrona inter-situ na terenach eksploatacji surowców mineralnych", 29.09.2011r. - Górażdże
Referat: Czerniawska-Kusza I., Brożonowicz A. Bentos strefy litoralowej zbiornika na terenach poeksploatacyjnych wapienia ze złoża Szymiszów

XXI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, 8-10 maja 2014r. – Sztutowo,
Poster: Czerniawska-Kusza I., Brożonowicz A. Fauna denna w zbiornikach poeksploatacyjnych margli i wapieni na Opolszczyźnie,


Redakcje techniczne:

  1. Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych, praca zbiorowa pod red. Cz. Rosik-Dulewskiej i M Głowackiego, wydawnictwo; Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Opole 2007.

  2. Zarządzanie kryzysowe – ochrona przed powodzią (rozwiązania praktyczne), praca zbiorowa pod red. M. Wiatkowskiego, A. Czamary i R. Kosierba, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole 2008.

  3. Zarządzanie kryzysowe. Ograniczanie skutków zjawisk ekstremalnych, praca zbiorowa pod red. M. Wiatkowskiego i  W. Czamary, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole 2010.


Udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Asystent kierownika Projektu – w ramach projektu pn. „Inżynier ochrony środowiska –praktyczny zawód. Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Ochrona Środowiska Uniwersytetu Opolskiego“ - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach działania 4.1.2 Kapitału Ludzkiego Człowiek – najlepsza inwestycja (termin realizacji 2012-2015).


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol