obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


DydaktykaWykaz tematów realizowanych
w Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi:

Ochrona Środowiska

prace licencjackie:
2009, 2010,

prace inżynierskie:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017,


prace magisterskie:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2017, 2018,


Architektura Krajobrazu
prace inżynierskie:
2016, 2017, 2018,

prace magisterskie:
2017
2018,

Informatory ECTS:

Ochrona Środowiska:
studia stacjonarne
Informator_2004_2005.doc
Informator_2005_2006.doc
Informator_2006_2007.doc
Informator 2007 2008.doc
I stopnia
Informator 2008 2009.doc
Informator 2009 2010.pdf
Informator 2010 2011.doc

I stopnia inżynierska
Informator_2011_2012.doc
Informator 2012_2013.doc
Informator 2013 2014.doc
Informator 2015 2016.doc
Informator 2016 2017.doc
Informator 2017 2018.doc

II stopnia

Informator 2010 2011.doc
Informator 2012_2013.docx
Informator 2013 2014.docx
Informator 2014 2015.docx
Informator 2015 2016.doc

studia niestacjonarne

Informator 2008 2009.doc

Architektura Krajobrazu
studia stacjonarne
I stopnia inżynierskie

Informator 2012_2013.doc
Informator 2013 2014.doc
Informator 2014 2015.pdf
Informator 2015 2016.doc
Informator 2016 2017.doc
Informator 2017 2018.doc

studia niestacjonarne
I stopnia inżynierskie

Informator 2015_2016
Informator 2017 2018

studia stacjonarne
II stopnia magisterskie

Informator 2015_2016


Rolnictwo
studia stacjonarne
I stopnia inżynierskie
Informator 2017 2018


Zgodnie z decyzją Kwestora UO wszystkie opłaty za legitymacje, indeksy, dyplomy ukończenia studiów i odpisy w języku obcym i ich duplikaty należy wnosić na kont:

BZ WBK. S. A. I o/Opole 77 1090 2138 0000 0001 1255 9633

Przykładowy sposób opisu przelewu:

WPT, imię i nazwisko, rodzaj dokumentu, kierunek, pesel.

np. WPT Jan Kowalski legitymacja OS-3S 10000000000
Oryginały dowodów wpłaty powinny zostać dostarczone do Dziekanatu.

Ceny dokumentów:

  • elektroniczna legitymacja studencka/doktorancka – 17 zł
  • indeks – 4 zł,
  • dyplom ukończenia studiów – 60 zł,
  • odpis dyplomu w języku obcym – 40 zł.
  • duplikat dyplomu 90 zł
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol