obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


KonferencjeKatedra Ochrony Powierzchni Ziemi jest organizatorem ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych:

2012r.
III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA
„ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – NAUKA I PRAKTYKA
nt. „RETENCJA WODNA NA OBSZARACH WIEJSKICH”
Z UDZIAŁEM GOŚCI ZAGRANICZNYCH (Komunikat Nr 1.doc)


2011r.
IV Seminarium Naukowe
"Proprzyrodnicza rekultywacja oraz ochrona inter-situ na terenach eksploatacji surowców mineralnych"

-------------------------------------------------------------------------------
„Zarządzanie kryzysowe – nauka i praktyka. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich odpowiedzią na ograniczanie zjawisk ekstremalnych”


2010r.
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA
„ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – NAUKA I PRAKTYKA
 nt. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ODPOWIEDZIĄ
NA OGRANICZANIE ZJAWISK EKSTREMALNYCH”

-------------------------------------------------------------------------------------
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
Konferencja organizowana jest w ramach obchodów XX-lecia utworzenia
Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej2009 r.
Konferencja Naukowo-Techniczna
"Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA
- aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne"

-----------------------------------------------------------------

III Seminarium Naukowe
"Walory przyrody ożywionej i nieożywionej terenów eksploatacyjnych odkrywkowych kopalni surowców mineralnych"

-------------------------------------------------------------------

International Symposium on Soil, Sediment and Dust Magnetism
SoilSEDUMA
2008 r.
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA
„ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - NAUKA I PRAKTYKA”

nt. „Ochrona przeciwpowodziowa oraz ograniczanie zagrożenia powodzią”

----------------------------------------------------------------------
Międzynarodowe Sympozjum w ramach program REG-TRANSEKT2007 r.
"Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Opole 2007"
----------------------------------------------------------------------

"XIV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne Opole-Turawa 2007"

Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol