obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Projekty badawcze inneProjekty krajowe


Lp. Temat Rok
realizacji
Kierownik/ koordynator
Współpraca
1.
Optymalizacja procesów
rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk powstałych
po eksploatacji wapienia
ze złoża "Górażdże"
od 2008 bezterminowo

dr Grzegorz Kusza
Górażdże Cement S.A. w Choruli
Projekty międzynarodoweLp.

Temat

Rok realizacji

Kierownik/
wykonawcy

Współpraca
1. Program badań różnorodności przyrodniczej Tadżykistanu „BioTa” 2006-2020 dr Grzegorz Kłys,
dr Arkadiusz Nowak,
dr Grzegorz Kusza
Katedra Biosystematyki UO (Polska) Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi UO (Polska)
Narodowy Uniwersytet w Duszanbe Wydział Biologii (Tadżykistan)

Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol