obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Podręczniki, MonografiePrace zwarte pracowników
Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi

tytuł: Możliwości zastosowania kompostów z odpadów jako sorbentów do usuwania węglowodorów ropopochodnych

autor: Tomasz Ciesielczuk

ISBN: 978-83-7395-737-4

ilość stron: 123, format:B5
miejsce wydania: Opole, rok wydania: 2017
Copyright by Uniwersytet Opolski


tytuł: Wykorzystanie metod statystycznych do opisu migracji izotopów promieniotwórczych w środowisku przyrodniczym

autorzy: Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, Zbigniew Ziembik, Grzegorz Kusza

ISBN 978-83-7926-263-2

ilość stron: 151, format: B5
miejsce wydania: Warszawa, rok wydania: 2015
Copyright by Wydawnictwo WNTtytuł: "Podstawy Gospodarki Odpadami"

Wydanie 6 uaktualnione

autor: Czesława Rosik-Dulewska

ISBN 978-83-01-18074-4
ilość stron: 389, format: B5
miejsce wydania: Warszawa, rok wydania: 2015
Copyright by Wydawnictwo Naukowe PWN


tytuł: Retencja wodna na obszarach wiejskich - wybrane zagadnienia

redakcja: Mirosław Wiatkowski

ISBN 978-83-60455-66-1

ilość stron: 303, format: B5
miejsce wydania: Opole, rok wydania: 2013
Copyright by Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi; Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego; Urząd Miasta Opola


   tytuł: Odnawialne Źródła Energii w województwie opolskim - aspekt techniczny, ekonomiczny i przyrodniczy
redakcja: Dariusz J. Sitko, Katarzyna Szwedziak, Mirosław Wiatkowski

ISBN 978-83-60304-50-1

 ilość stron: 115, format: B5
miejsce wydania: Łosiów, rok wydania: 2013
Copyright by Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Regionalne Centrum Ekoenergetykitytuł: Studenckie Spotkania Odrzańskie 2013 "Woda - Człowiek -Środowisko"

redakcja: Mirosław Wiatkowski

ISBN 978-83-7395-538-7

ilość stron: 208, format: B5
miejsce wydania: Opole, rok wydania: 2013
Copyright by Uniwersytet Opolski

tytuł: "Stan i zagrożenia drzew pomnikowych na terenie Stobrawskiego Parku krajobrazowego"

autorzy:Krystyna Borecka, Elżbieta Gołąbek, Jarosław Sławiński, Edyta Terelak

ISBN 978-83-7395-525-7
ilość stron: 95, format: B5
miejsce wydania: Opole
, rok wydania: 2012
Copyright by Uniwersytet Opolski


tytuł: "Rola i zagrożenia drzew na terenie miasta Opola"

autorzy: Elżbieta Gołąbek, Jarosław Sławiński, Monika Kita, Maria Suchy

ISBN 978-83-61419-28-0
ilość stron: 95, format: B5
miejsce wydania: Opole
, rok wydania: 2012
Copyright by Stowarzyszenie Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
 

tytuł: "Atlas of Vascular Plants of Tajikistan. Part III"

autorzy:Arkadiusz Nowak, Marcin Nobis, Sylwia Nowak, Agnieszka Nobis,  Grzegorz Kusza

ISBN 978-83-927665-4-4
ilość stron: 232, format: B5
miejsce wydania: Opole
-Kraków, rok wydania: 2011
Copyright by Institute of Botany Jagiellonian University, Department of Land Protection University of Opole, Studio Impreso
 
 

tytuł: "Fauna denna rzek zlewni Nysy Kłodzkiej i możliwości jej stosowania w ocenie jakości wód"

Studia i Monografie Nr 466

autor: Izabela Czerniawska-Kusza

ISBN 978-83-7395-476-2
ISSN 1233-6408
ilość stron: 147, format: B5
miejsce wydania: Opole, rok wydania: 2011

Copyright by Uniwersytet Opolski

 

 
tytuł: "Atlas of Vascular Plants of Tajikistan. Part II"

autorzy: Marcin Nobis, Arkadiusz Nowak, Agnieszka Nobis, Sylwia Nowak, Grzegorz Kusza

ISBN 978-83-927665-2-1
ilość stron: 256, format: B5
miejsce wydania: Kraków-Opole, rok wydania: 2011

Copyright by Opole Scientific Society, Institute of Botany Jagiellonian University, Studio Impreso
 
 
 

tytuł: "Podstawy Gospodarki Odpadami"

Wydanie zaktualizowane

autor: Czesława Rosik-Dulewska

ISBN 978-83-01-16353-2
ilość stron: 377 , format: B5
miejsce wydania: Warszawa, rok wydania: 2010
Copyright by Wydawnictwo Naukowe PWN

 
 
 

 

tytuł: "Wybrane aspekty osłony hydrologiczno-meteorologicznej województwa opolskiego"

redakcja: Mirosław Wiatkowski, Włodzimierz Czamara, Wojciech Karbowiak, Mirosław Labuhn, Roman Lipka

ISBN 978-83-927861-2-2

ilość stron: 133, format: B5
miejsce wydania: Opole, rok wydania: 2010
Copyright by Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opole  tytuł: "Zrządzanie kryzysowe. Ograniczanie skutków  zjawisk ekstremalnych"

redakcja: Mirosław Wiatkowski, Włodzimierz Czamara

ISBN 978-83-927861-5-3
ilość stron: 243, format: B5
miejsce wydania: Opole, rok wydania: 2010
Copyright by Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi,
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opoletytuł: "Zarządzanie kryzysowe. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich"

redakcja: Czesława Rosik-Dulewska, Mirosław Wiatkowski

ISBN 978-83-927861-9-1
ilość stron: 229, format: B5
miejsce wydania: Opole, rok wydania: 2010

Copyright by Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi,
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opole


obraz - PGE-okladka.jpg

tytuł: "Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA  - aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne"

redakcja: Czesława Rosik-Dulewska, Grzegorz Kusza

ISBN 978-83-927861-8-4 
ilość stron: 176, format: B5
miejsce wydania: Opole, rok wydania: 2009
Copyright by Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi

egzemplarz bezpłatny do pobrania wersja w formacie pdf.


 obraz - Okladka.jpg
tytuł: "Wykorzystanie kopalin towarzyszących pokładom złóż węgla brunatnego do usuwania metali ciężkich z wód i ścieków" (Prace i Studia Nr 75)

autorzy: Joanna Kyzioł-Komosińska, Leszek Kukułka

ISBN 978-83-60877-28-9, PL ISSN 0208-4112
ilość stron: 152, format: B5
miejsce wydania: Zabrze, rok wydania: 2008
Copyright by Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

 do pobrania w formacie pdf:  monografia
obraz - maciek1.jpg

tytuł: "Studium zagospodarowania terenów likwidowanych linii kolejowych w województwach opolskim i dolnośląskim"

autor: Maciej Wyszyński

ISBN 978-83-7395-297-3
ilość stron:  , format: B5
miejsce wydania: Opole, rok wydania: 2008
Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiegoobraz - Atlas.jpg

 tytuł: "Атлас сосудистых растений Таджикистана.  Atlas roślin naczyniowych Tadżykistanu"

autorzy: Arkadiusz Nowak, Maciej Kozak, Marcin Nobis, Grzegorz Kusza

ISBN 978-83-927665-0-6
ilość stron: 232
miejsce wydania: Opole, rok wydania: 2008
Copyright by Stowarzyszenie Ochrony Przyrody BIOS, Studio IMPRESO
obraz - monografia-okladka.jpg 

 tytuł: "Избранные аспекты охраны природы и  окружающей среды в Польше и Таджикистане"

redakcja: Arkadiusz Nowak, Marcin Nobis, Grzegorz Kusza

ISBN 978-83-928363-0-8

ilość stron: 201
miejsce wydania: Opole, rok wydania: 2008
Copyright by Stowarzyszenie Ochrony Przyrody BIOS

 


obraz - Jarek.jpg

tytuł: "Wpływ intensywności gospodarowania i uproszczeń uprawy gleby na wschody chwastów" (Prace i Studia Nr 76)
autor: Jarosław Sławiński

ISBN 978-83-60877-40-1, PL ISSN 0208-4112
ilość stron: 118, format: B5
miejsce wydania: Zabrze, rok wydania: 2008
Copyright by Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

 


obraz - skanuj0023.jpg


tytuł: "Zarządzanie kryzysowe - ochrona przed powodzią (zagadnienia naukowe)"

redakcja: Włodzimierz Czamara, Alfred Dubicki i Mirosław Wiatkowski

ISBN 978-83-927861-0-8
ilość stron: 215, format: B5
miejsce wydania: Opole, rok wydania: 2008
Copyright by Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemiobraz - skanuj0024.jpg


tytuł: "Zarządzanie kryzysowe - ochrona przed powodzią (rozwiązania praktyczne)"

redakcja Mirosław Wiatkowski, Alicja Czamara i Ryszard Kosierb

ISBN 978-83-927861-4-6
ilość stron: 248 , format: B5
miejsce wydania: Opole, rok wydania: 2008
Copyright by Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi

 


obraz - pgo.jpg


tytuł: "Podstawy Gospodarki Odpadami"Wydanie IV

autor: Czesława Rosik-Dulewska

ISBN 978-83-01-15074-7
ilość stron: 360 , format: B5
miejsce wydania: Warszawa, rok wydania: 2007
Copyright by Wydawnictwo Naukowe PWN

spis treści

 


obraz - koz2.jpgtytuł: "Transport lądowy na świecie"
autor: Stanisław M.Koziarski

ISBN 83-7395-272-0, 978-83-7126-233-3 ISSN 1233-6408
ilość stron: 273, format: B5
miejsce wydania: Opole, rok wydania: 2007
Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego


 


obraz - izabela.jpg

tytuł "Biologiczna i hydromorfologiczna ocena wód płynących na przykładzie rzeki Mała Panew"

Autorzy: Izabela Czerniawska-Kusza, Krzysztof Szoszkiewicz

ISBN: 83-920464-1-2
ilość stron: 67, Format: B5, Rok wydania: 2007
Copyright by Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytet Opolski

egzemplarz bezpłatny do pobrania wersja w formacie pdfobraz - izaPisarek.jpg

tytuł "Wpływ osadu ściekowego na kierunki transformacji związków próchnicznych i wybrane elementy żyzności gleby brunatnej wytworzonej z pyłu" (STUDIA I MONOGRAFIE NR 385)"


Autor: Pisarek Izabella

ISBN: 978-83-7395-235-5
ilość stron: 130, Format: B5 Rok wydania: 2007
Copyright: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
http://www.wydawnictwo.uni.opole.pl/ksiazka.php?idk=581

obraz - konferencja metodyczna.jpg

tytuł: "Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych"


redakcja: Czesława Rosik-Dulewska, Mariusz Głowacki

ilość stron: 300, format: B5
miejsce wydania: Opole, rok wydania: 2007
Copyright by Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi

egzemplarz bezpłatny do pobrania wersja w formacie pdf.obraz - warsztaty streszczenia.jpg

tytuł: "Hydromorfologiczna ocena ekosystemów wodnych" Materiały XIV Ogólnopolskich Warsztatów
Bentologicznych PTH

redakcja: Izabela Czerniawska-Kusza

ISBN 83-920464-1-2
ilość stron: 54, format: B5
miejsce wydania: Opole, rok wydania: 2007
Copyright by Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi

egzemplarz bezpłatny do pobrania wersja w formacie pdf.

 obraz - monografia Wiatkowski.jpg

tytuł: "Wpływ zbiorników wstępnych na zmiany jakości wód retencjonowanych w zbiornikach głównych" (Prace i Studia Nr 67)

autorzy: Mirosław Wiatkowski, Włodzimierz Czamara, Krzysztof Kuczewski

ISBN 83-921514-9-6, PL ISSN 0208-4112
ilość stron: 122, format: B5
miejsce wydania: Zabrze, rok wydania: 2006
Copyright by Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu


obraz - monografia rezerwaty.jpg

tytuł: "Rezerwaty leśne Opolszczyzny - stan i technogenne zagrożenia" (Prace i Studia Nr 63)

autorzy: Grzegorz Kusza, Zygmunt Strzyszcz

ISBN 83-921514-3-7, PL ISSN 0208-4112
ilość stron: 156, format: B5
miejsce wydania: Zabrze, rok wydania: 2005
Copyright by Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu
spis treści, streszczenie, summaryobraz - koz_s.jpg

tytuł: "Transport w Europie"

autor: Stanisław M.Koziarski

ISBN 83-7126-208-6, 83-88672-82-7
ilość stron: 291, format: B5
miejsce wydania: Opole, rok wydania: 2005
Copyright by Wydawnictwo PIN-Instytut Śląski w Opolu


 


obraz - koz1.jpg

tytuł: "Rozwój przestrzenny sieci autostrad na świecie"

autor: Stanisław M.Koziarski

ISBN 83-7395-093-1, ISSN 1233-64081233-6408
ilość stron: 312, format: B5
miejsce wydania: Opole, rok wydania: 2004
Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego


obraz - Badora.jpg

tytuł: "Autostrada-środowisko przyrodnicze. Studium konfliktów przestrzennych na przykładzie opolskiego odcinka autostrady A-4"

autor: Krzysztof Badora

ISBN 83-7395-091-5, ISSN 1233-6408
ilość stron: 180, format: B5
miejsce wydania: Opole, rok wydania: 2004
Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiegoobraz - ela.jpg  

tytuł: "Ocena wieku i stanu zdrowotnego drzew   pomnikowych na Obszarze Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie"

autorzy: Elżbieta Gołąbek, Maciej Aleksandrowicz

ISBN 83-7395-092-3, ISSN 1233-6408
ilość stron: 64, format: B5
miejsce wydania: Opole, rok wydania: 2004
Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego


obraz - atlas1.jpg

tytuł: "Podatność magnetyczna gleb Polski"

autorzy: Tadeusz Magiera, Józef Lis, Jerzy Nawrocki, Zygmunt Strzyszcz

ISBN 83-86986-64-6,
ilość stron: 14, format: A3
miejsce wydania: Warszawa, rok wydania: 2002
Copyright by Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu
tytuł: "Rola niekonwencjonalnych źródeł energii w ochronie środowiska i intensyfikacja upraw warzywnych"
(Prace i Studia Nr 58)
redakcja: Czesława Rosik-Dulewska
ISBN 83-913824-3-5, PL ISSN 0208-4112
ilość stron: 122, format: B5
miejsce wydania: Zabrze, rok wydania: 2003
Copyright by Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu
 


 
 
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol