obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


INFORMACJE WAŻNE DLA STUDENTÓW KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU I OCHRONA ŚRODOWISKAWszystkie lata studiów proszę uzupełnić terminarze egzaminów.


UWAGA !!!
Zamieszczamy wzory oświadczeń niezbędnych przy złożeniu pracy inżynierskiej/magisterskiej:
(1) Strona-tytulowa-12.2016.doc

(2) Procedura-12.2016.doc

(3) Oświadczenie-12.2016.doc
 
(4) Oświadczenie-inż_mag_Katedra.doc

(5) dodatkowe informacje 2016.pdf
  • Każdy student studiów I stopnia ma obowiązek zrealizować kurs w-f w wymiarze 60 h (w II i III semestrze). Szczegółowe informacje na stronie www.sport.uni.opole.pl/
  • Każdy student studiów I stopnia ma obowiązek zrealizować kurs języka obcego na poziomie B2 w wymiarze 120 h (do wyboru od II do V semestru). Szczegółowe informacje na stronie www.sjo.uni.opole.pl

  • II OŚ STACJONARNA I STOPNIA, III OŚ STACJONARNA I STOPNIA, II AK STACJONARNA I STOPNIA oraz III AK STACJONARNA I STOPNIA – po semestrze letnim, należy zrealizować trzytygodniową praktykę zawodową. Więcej informacji uzyskać można od opiekuna praktyk – dr Elżbiety Gołąbek, dr Jarosława SławińskiegoKatedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol