obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Kontakt


Data dodania: 2018-12-22 00:00:00

Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi,
Uniwersytet Opolski
adres: Oleska 22, 45-052 Opole
sekretariat: tel. (+48) 77 401 60 20(+48) 77 401 60 20. fax. (+48) 77 401 60 30(+48) 77 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl

 
   Najwięcej wizyt strony naszej Katedry

   odnotowano w dniu:

   2014-09-20, liczba wejść na stronę: 1510

   Dziękujemy

+ więcej

Płatne staże wakacyjne krajowe jedno-i trzymiesięczne


Data dodania: 2018-07-24 16:36:53

Studenci kierunków Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu, Biologia oraz Biotechnologia i Biotechnologia Medyczna
to staże dla Was !!!!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało środki na finansowanie realizacji projektu
pn. „Stażysta z kompetencjami - staże dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego”

rusza rekrutacja na płatne staże wakacyjne.
                                                                                   
Umowę o dofinansowanie podpisano na okres od 1.02.2018 r. do 30.11.2019 r. 
Głównym założeniem projektu jest organizacja płatnych jedno- i trzymiesięcznych staży krajowych dla studentów kierunków Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu, Biologia oraz Biotechnologia i Biotechnologia Medyczna.
+ więcej

Inwentaryzacja i projekty zagospodarowania


Data dodania: 2018-07-11 12:55:59

Uczymy praktycznie
Studenci kierunku Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Opolskiego wykonują aktualnie inwentaryzacje drzew i krzewów na terenach: żłobków, przedszkoli i szkół w Opolu. Ponadto dla tych obszarów zostaną opracowane przez naszych studentów nowe projekty zagospodarowania zieleni.
Prace dotyczące inwentaryzacji zieleni na terenach obiektów oświatowych są wynikiem współpracy Ogrodnika Miejskiego reprezentującego Urząd Miasta Opola.
Cieszy zaangażowanie naszych studentów w prace mające na celu poprawę jakości terenów przyległych do budynków oświatowych Opola.

+ więcej

Piknik Ekologiczny


Data dodania: 2018-06-24 23:10:01

Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi uczestniczyła w Pikniku ekologicznym, który odbył się w dniu 24.06.2018 roku pod hasłem: "Odpady wczoraj, surowce dziś". Uczestnicy imprezy na naszym stanowisku zdobywali wiedzę dotyczącą kompostowania bioodpadów oraz wykorzystywania samodzielnie wykonanych nawozów organiczno-mineralnych do nawożenia roślin.
+ więcej

Awans naukowy


Data dodania: 2018-06-13 22:41:29

  W dniu 24.05.2018 r. na posiedzeniu senatu Uniwersytetu Opolskiego wręczono listy gratulacyjne dr hab. Tomaszowi Ciesielczukowi z naszej Katedry oraz dr hab. Sławomirowi Mitrusowi z Katedry Biosystematyki, w związku z osiągnięciem stopnia naukowego doktora habilitowanego. Gratulujemy!+ więcej

IX Giełda Pracy


Data dodania: 2018-04-11 15:57:58

Szanowni Państwo,

IX Giełda Pracy Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się 18.04.2018 roku...

+ więcej

Zapraszamy na spotkanie z ogólnopolską koordynatorką Programu „MOST”


Data dodania: 2018-04-05 11:59:19

Program „MOST” to program mobilności studentów i doktorantów, umożliwiający studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na wybranej, jednej z 30 najlepszych polskich Uczelni.
12 kwietnia w Auli „Błękitnej” odbędzie się spotkanie z ogólnopolską koordynatorką Programu „MOST” – dr Joanną Kałużną
+ więcej

Nasi Absolwenci


Data dodania: 2018-03-06 15:38:28


 
 


A
nna Zasadna - absolwentka kierunku Ochrona Środowiska realizowanego w Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego oraz kierunku Pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Poznaniu. Historia, którą pisze Anna opowiedziano w artykule opublikowanym w czasopiśmie Indeks 1-2(183-184)/2018.
+ więcej

Strona 1 z 19


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol