obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


III Seminarium naukowe


Data dodania: 2009-05-06 20:37:22

III Seminarium naukowe

obraz - a-942.jpg

„Walory przyrody ożywionej i nieożywionej terenów eksploatacyjnych odkrywkowych kopalni surowców mineralnych„

Organizatorzy: Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego, Górażdże Cement SA
Miejsce: Centrum Konferencyjne w Górażdżach
Termin: 15 maja 2009

Zobacz - galeria zdjęć
+ więcej

Pomóż Marlenie


Data dodania: 2009-05-05 21:19:01

obraz - pomozmarlenie520new.jpg
+ więcej

Konferencja Naukowo-Techniczna 2009


Data dodania: 2009-03-25 01:17:28


obraz - Kopia-PGE.JPG
    Konferencja Naukowo-Techniczna              

   "Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA
- aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne"

  Miejsce:       Aula Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 48

  Termin:        26 marca 2009r.
  Uroczyste otwarcie Konferencji godzina 930 
 
                                        
Galeria zdjęć z Konferencji

+ więcej

Tadżykistan 2008


Data dodania: 2009-03-19 22:58:50

obraz - Murgab.JPG

      W 2008r. została zorganizowana trzecia ekspedycja do Tadżykistanu. Badaniami objęto obszar Gór Fańskich, Południowo-Gissarskich i Wschodni Pamir. W wyprawie brali udział pracownicy trzech uczelni  z Polski i Czech: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Ostrawie.


+ więcej

Nagroda za pracę magisterską z hydrologii


Data dodania: 2009-03-18 20:30:41

W dniu 21 stycznia 2009 roku został rozstrzygnięty konkurs im. prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu hydrologii, zorganizowany przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich w Warszawie.

Wysokie III miejsce otrzymała praca magisterska Romana Lipko pt. „Ochrona przeciwpowodziowa i gospodarka wodna w zlewni rzeki Piotrówki”, przygotowana i obroniona w 2008 roku na kierunku Ochrona Środowiska Uniwersytetu Opolskiego w Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Przyrodniczo-Technicznego.Promotorem pracy była Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, a opiekunem technicznym, który kierował wszystkimi badaniami w terenie był dr inż. Mirosław Wiatkowski.

+ więcej

Plany zajęć na semestr letni 2008/2009


Data dodania: 2009-01-22 23:28:59

Uwaga studenci studiów kierunku Ochrona Środowiska
 zamieszczamy plany zajęć dydaktycznych
w semestrze letnim roku akademickiego 2008/2009

+ więcej

Sprawozdanie z konferencji „Zarządzanie Kryzysowe - Nauka i Praktyka”


Data dodania: 2009-01-14 23:16:28

Konferencja odbyła się w Opolu w dniach 29-30.05.2008 r. Wzięło w niej udział 110 uczestników, wygłoszonych zostało 25 referatów, przedstawiono 7 posterów, których tematyka dotyczyła m.in. przyczyn powstania zagrożenia powodziowego, głównych problemów ochrony przeciwpowodziowej, analizy zagrożeń powodziowych dla potrzeb planów reagowania kryzysowego oraz metod prognozowania i systemów wspomagania decyzji w warunkach zagrożenia powodziowego.
+ więcej

III Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska


Data dodania: 2009-01-02 13:32:14


Komitet Inżynierii Środowiska PAN
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
Przy udziałach Wydziałów Inżynierii Środowiska
Zaprasza na III Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska
termin: 13-17 września 2009r.

Komunikat 1
+ więcejKatedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol