obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Sukces Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów Uniwersytetu Opolskiego


Data dodania: 2008-06-06 00:13:28

Działające przy Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego Studenckie Koło Naukowe Hydrologów zdobyło I miejsce podczas XIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, która odbyła się w dniach 15-16 maja 2008 roku na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
+ więcej

I Ogólnopolska Konferencja


Data dodania: 2008-06-03 20:52:24

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA
„ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - NAUKA I PRAKTYKA”

nt. „Ochrona przeciwpowodziowa oraz ograniczanie zagrożenia powodzią”
termin: 29-30 maj 2008
organizator: Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego
Urząd Miasta Opola


+ więcej

Samorząd Studencki zaprasza


Data dodania: 2008-06-02 22:25:44

Przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego zwołuje na dzień 3 czerwca 2008 roku posiedzenie Parlamentu Studenckiego UO. Posiedzenie odbędzie się w Sali Senatu, Collegium Maius, I p. o godz. 17:00. Drugi termin posiedzenia - 3 czerwca 2008r. godz. 17:15. Obecność Członków Parlamentu jest obowiązkowa.
+ więcej

Tadżykistan 2007


Data dodania: 2008-03-25 11:38:25

Warto zobaczyć !!!

Została zaktualizowana strona "Program badań różnorodności przyrodniczej Tadżykistanu BioTa"
Prezentujemy tu galerię zdjęć dokumentujących wyprawy organizowane w latach 2006-2007

+ więcej

Nowe Plany


Data dodania: 2008-03-24 08:39:16

Uwaga studenci Ochrony Środowiska !!!
Nowe plany dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pięcioletnich oraz drugiego stopnia na semestr letni roku akademickiego 2007/2008
+ więcej

Współpraca w ramach Programu SOCRATES-Erasmus


Data dodania: 2008-03-22 22:10:12

W roku akademickim 2007/2008 Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego w ramach Programu SOCRATES-Erasmus nawiązała współpracę z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie.

+ więcej

Wyróżnienie pracy magisterskiej z hydrobiologii


Data dodania: 2008-03-21 20:32:19

Komisja Nagród Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Włodka, po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2006-2007), przyznała wyróżnienie - mgr Pawłowi Żyle (absolwentowi kierunku Ochrona Środowiska) za pracę pt. "Struktura zespołu makrobezkręgowców bentosu na tle parametrów środowiskowych rzeki Budkowiczanka". Pracę wykonaną w Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego pod kierunkiem dr hab. Krystyny Boreckiej, prof. UO.; opiekunem technicznym pracy była dr Izabela Czerniawska-Kusza.
+ więcej

Rekrutacja do Collegium Invisibile


Data dodania: 2008-01-13 22:27:37

Uwaga studenci !!!
Collegium Invisibile – najstarsza w Polsce instytucja wspierająca współpracę utalentowanych studentów z uznanymi naukowcami w systemie tutorialu ogłasza rekrutację. Collegium umożliwia rozwijanie zdolności i zainteresowań pod kierunkiem wybranego profesora, uczestnictwo w seminariach i obozach naukowych, realizację  projektów edukacyjnych i udział w tworzeniu młodego, dynamicznego środowiska akademickiego.
+ więcejKatedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol