obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Studenckie Koło Naukowe "Ekolog" zdobywa nagrody!


Data dodania: 2008-06-11 00:09:56

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego "Ekolog", które działa przy Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego, zajęli II miejsce na XIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu oraz III miejsce na konferencji „Społeczno -ekonomiczno -przyrodnicze aspekty zrównoważonego rozwoju”, która odbyła się w Warszawie.
+ więcej

Sukces Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów Uniwersytetu Opolskiego


Data dodania: 2008-06-06 00:13:28

Działające przy Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego Studenckie Koło Naukowe Hydrologów zdobyło I miejsce podczas XIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, która odbyła się w dniach 15-16 maja 2008 roku na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
+ więcej

I Ogólnopolska Konferencja


Data dodania: 2008-06-03 20:52:24

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA
„ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - NAUKA I PRAKTYKA”

nt. „Ochrona przeciwpowodziowa oraz ograniczanie zagrożenia powodzią”
termin: 29-30 maj 2008
organizator: Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego
Urząd Miasta Opola


+ więcej

Samorząd Studencki zaprasza


Data dodania: 2008-06-02 22:25:44

Przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego zwołuje na dzień 3 czerwca 2008 roku posiedzenie Parlamentu Studenckiego UO. Posiedzenie odbędzie się w Sali Senatu, Collegium Maius, I p. o godz. 17:00. Drugi termin posiedzenia - 3 czerwca 2008r. godz. 17:15. Obecność Członków Parlamentu jest obowiązkowa.
+ więcej

Tadżykistan 2007


Data dodania: 2008-03-25 11:38:25

Warto zobaczyć !!!

Została zaktualizowana strona "Program badań różnorodności przyrodniczej Tadżykistanu BioTa"
Prezentujemy tu galerię zdjęć dokumentujących wyprawy organizowane w latach 2006-2007

+ więcej

Nowe Plany


Data dodania: 2008-03-24 08:39:16

Uwaga studenci Ochrony Środowiska !!!
Nowe plany dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pięcioletnich oraz drugiego stopnia na semestr letni roku akademickiego 2007/2008
+ więcej

Współpraca w ramach Programu SOCRATES-Erasmus


Data dodania: 2008-03-22 22:10:12

W roku akademickim 2007/2008 Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego w ramach Programu SOCRATES-Erasmus nawiązała współpracę z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie.

+ więcej

Wyróżnienie pracy magisterskiej z hydrobiologii


Data dodania: 2008-03-21 20:32:19

Komisja Nagród Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Włodka, po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2006-2007), przyznała wyróżnienie - mgr Pawłowi Żyle (absolwentowi kierunku Ochrona Środowiska) za pracę pt. "Struktura zespołu makrobezkręgowców bentosu na tle parametrów środowiskowych rzeki Budkowiczanka". Pracę wykonaną w Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego pod kierunkiem dr hab. Krystyny Boreckiej, prof. UO.; opiekunem technicznym pracy była dr Izabela Czerniawska-Kusza.
+ więcejKatedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol