obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Inwentaryzacja i projekty zagospodarowania


Data dodania: 2018-07-11 12:55:59

Uczymy praktycznie
Studenci kierunku Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Opolskiego wykonują aktualnie inwentaryzacje drzew i krzewów na terenach: żłobków, przedszkoli i szkół w Opolu. Ponadto dla tych obszarów zostaną opracowane przez naszych studentów nowe projekty zagospodarowania zieleni.
Prace dotyczące inwentaryzacji zieleni na terenach obiektów oświatowych są wynikiem współpracy Ogrodnika Miejskiego reprezentującego Urząd Miasta Opola.
Cieszy zaangażowanie naszych studentów w prace mające na celu poprawę jakości terenów przyległych do budynków oświatowych Opola.

+ więcej

Piknik Ekologiczny


Data dodania: 2018-06-24 23:10:01

Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi uczestniczyła w Pikniku ekologicznym, który odbył się w dniu 24.06.2018 roku pod hasłem: "Odpady wczoraj, surowce dziś". Uczestnicy imprezy na naszym stanowisku zdobywali wiedzę dotyczącą kompostowania bioodpadów oraz wykorzystywania samodzielnie wykonanych nawozów organiczno-mineralnych do nawożenia roślin.
+ więcej

Awans naukowy


Data dodania: 2018-06-13 22:41:29

  W dniu 24.05.2018 r. na posiedzeniu senatu Uniwersytetu Opolskiego wręczono listy gratulacyjne dr hab. Tomaszowi Ciesielczukowi z naszej Katedry oraz dr hab. Sławomirowi Mitrusowi z Katedry Biosystematyki, w związku z osiągnięciem stopnia naukowego doktora habilitowanego. Gratulujemy!+ więcej

IX Giełda Pracy


Data dodania: 2018-04-11 15:57:58

Szanowni Państwo,

IX Giełda Pracy Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się 18.04.2018 roku...

+ więcej

Zapraszamy na spotkanie z ogólnopolską koordynatorką Programu „MOST”


Data dodania: 2018-04-05 11:59:19

Program „MOST” to program mobilności studentów i doktorantów, umożliwiający studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na wybranej, jednej z 30 najlepszych polskich Uczelni.
12 kwietnia w Auli „Błękitnej” odbędzie się spotkanie z ogólnopolską koordynatorką Programu „MOST” – dr Joanną Kałużną
+ więcej

Nasi Absolwenci


Data dodania: 2018-03-06 15:38:28


 
 


A
nna Zasadna - absolwentka kierunku Ochrona Środowiska realizowanego w Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego oraz kierunku Pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Poznaniu. Historia, którą pisze Anna opowiedziano w artykule opublikowanym w czasopiśmie Indeks 1-2(183-184)/2018.
+ więcej

UWAGA STUDENCI!


Data dodania: 2017-12-21 23:45:54

Wolne miejsca na kursach ogólnouczelnianych prowadzonych przez pracowników Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi w semestrze letnim - rok akademicki 2017/2018:
  • Environmental problems and solutions - Basic English in Environmental Protection – kurs prowadzony w języku angielskim (15W) - prowadzący: dr Beata Gołuchowska (II połowa semestru);
  • Podstawy AutoCAD (15Ćw) - prowadzący: dr Radosław Wróbel;
  • Największe atrakcje turystyczne (15Ćw) - prowadzący: dr Maciej Wyszyński 

Zainteresowanych studentów Uniwersytetu Opolskiego prosimy o kontakt z Sekretariatem Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi lub koordynatorem (rwrobel@uni.opole.pl telefonicznie 774527322).

+ więcej

Wyróżnienie pracy dyplomowej


Data dodania: 2017-12-19 13:41:00

Zarząd Towarzystwa Urbanistów Polskich - Oddział Wrocław ogłosił Konkurs na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2016/2017. W ramach przeprowadzonej procedury oceny prac sąd konkursowy wyróżnił Darię Słonina - studentkę kierunku Architektura Krajobrazu Uniwersytetu Opolskiego za pracę inżynierską pt. Projekt ogrodu - lasu deszczowego na terenie Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie, (promotor pracy - dr Grzegorz Kusza). Praca została przygotowana w Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi.

Gratulujemy!!!

Więcej informacji:

http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=38&Itemid=176

+ więcej

Strona 2 z 20


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol