obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Plany zajęć


Data dodania: 2007-09-29 20:57:16

AKTUALNE PLANY ZJAZDÓW NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH
"OCHRONA ŚRODOWISKA"

+ więcej

Seminarium PTIE


Data dodania: 2007-09-12 15:21:59

obraz - ptie_logo.gif

Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział Opolski zaprasza na
seminarium „Stan realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych Górnej Odry” osoba referująca: mgr inż. Stanisław Staniszewski (Zakład Usług i Robót Wodnych, Opole) termin: 15.11.2007 miejsce: aula, budynek Uniwersytetu Opolskiego, przy ul. Oleskiej 22 godzina: 9.30


+ więcej

Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska prof. zw. UO Przewodniczącą Komitetu Inżynierii Środowiska PAN na kadencję 2007- 2010


Data dodania: 2007-06-27 12:48:16

Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska prof. zw. UO, Kierownik Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Przyrodniczo-Technicznego, została wybrana na Przewodniczącą Komitetu Inżynierii Środowiska PAN na kadencję 2007- 2010.


+ więcej

XV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna


Data dodania: 2007-03-15 19:56:58

W dniach 3-5 września br. odbyła się w Opolu – organizowana przez naszą Katedrę – XV Ogólnopolska Konferencja „Ochrona Środowiska na Uniwersyteckich Studiach Przyrodniczych”, poświęcona wymianie doświadczeń nauczycieli akademickich i absolwentów kierunku Ochrona Środowiska w zakresie podnoszenia poziomu i jakości edukacji środowiskowej oraz zwiększenia praktycznej przydatności przekazywanej studentom wiedzy.


+ więcej

XIV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne


Data dodania: 2007-03-15 19:55:36

XIV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne pt. „Hydromorfologiczna ocena ekosystemów wodnych” odbyły się w miejscowości Turawa (20 km od Opola), w dniach 10-12 maja 2007 roku. obraz - CHRUSCIKI2.jpg

Tegoroczne Warsztaty były w znacznym stopniu poświęcone tematyce różnorodności biotopów słodkowodnych (rzek i jezior) i ich charakterystyce (warunki morfologiczne) w odniesieniu do występujących organizmów bentosowych oraz klasyfikacji wód powierzchniowych.

Warsztaty półżartem-półserio, galeria - Z o b a c z !


+ więcejKatedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol