obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Szkolenie biblioteczne i BHP


Data dodania: 2017-10-04 11:23:22

Uwaga studenci: I Ochrony Środowiska I stopnia, I Architektury Krajobrazu I stopnia, I Rolnictwa I stopnia (studia stacjonarne) !!!

Szkolenie Biblioteczne odbędzie się dnia 13.10.2017r. (piątek) w godz. 9.00-10.30 w Sali 230 BG (Biblioteka Nauk Ścisłych), ul. Oleska 48

Szkolenie BHP odbędzie się dnia 17.11.2017r. (piątek) w godz. 14.00-17.00 w Sali 413 CB


Uwaga studenci I Architektury Krajobrazu I stopnia (studia niestacjonarne) !!!

Szkolenie Biblioteczne odbędzie się dnia 04.11.2017r. (sobota) w godz. 17.30-19.00 w Sali 230 BG (Biblioteka Nauk Ścisłych), ul. Oleska 48.

Szkolenie BHP odbędzie się dnia 21.01.2018r. (niedziela) w godz. 16.45-19.45 w Sali 413 CB

+ więcej

Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska Przewodniczącą Rady Naukowej GIG


Data dodania: 2017-09-28 09:53:37

Miło nam poinformować o wyborze Pani Prof. dr hab. inż. Czesławy Rosik-Dulewskiej na Przewodniczącą Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa na XXIV Kadencję (2017-2021). Rada liczy 40 członków, w tym 24 mianowanych przez ministra nadzorującego.  Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska została pierwszą kobietą sprawującą funkcję Przewodniczącej Rady Naukowej w historii Instytutu.
+ więcej

Plany zajęć


Data dodania: 2017-09-24 23:46:12

Uwaga studenci, od roku akademickiego 2017/18 plany zajęć widoczne są poprzez stronę USOSweb.

Plan zajęć jest przyporządkowany tygodniowo. Po zalogowaniu się przez stronę USOSweb, po lewej stronie widoczna jest ikona "plan zajęć-aktualny tydzień", po kliknięciu na nią wybieramy przedział czasowy zajęć który nas interesuje oraz "pokaż zaawansowane ustawienia". Konieczne jest wybranie formatu "HTML" oraz zaznaczenie ustawień planu, które każdego indywidualnie interesują. Po dokonanym wyborze klikamy na "zastosuj" i widoczny mamy plan na określony tydzień.

Niektóre z zajęć zaczynają lub kończą się w połowie semestru, niektóre rozbite są na kilka (określonych terminowo spotkań). Można mieć do nich podgląd, klikając w określone zajęcia na planie - zostaną wówczas wyświetlone wszystkie terminy spotkań. Pierwsza połowa semestru trwa do 20.11, druga od 20.11.

+ więcej

Staże wakacyjne


Data dodania: 2017-09-07 08:40:45

Stażysta z kompetencjami - staże dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego to projekt, który został pozytywnie oceniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Studenci naszych kierunków: Architektura Krajobrazu i Ochrona Środowiska kolejny raz będą mieli możliwość wzięcia udziału w płatnych stażach wakacyjnych. Projekt będzie realizowany do listopada 2019 r.

Uwaga stypendium stażowe w wysokości 2220,00 zł brutto/m-c

+ więcej

Terminy zjazdów


Data dodania: 2017-09-06 11:04:00

Uwaga studenci kierunku Architektura Krajobrazu (studia niestacjonarne, pierwszego stopnia) zostały ustalone terminy zjazdów w semestrze zimowym rok akademicki 2017/2018.

+ więcej

Sukces naszego kolegi


Data dodania: 2017-07-14 12:10:13

Gratulujemy mgr inż. arch. Józefowi Franczok (pracownikowi Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi), prestiżowej nagrody Mistera Architektury Województwa Opolskiego za projekt Opolskiego Centrum Biznesu. Nagrodę  przyznano w obecnym 25 konkursie na najlepsze projekty budynków architektonicznych w regionie, organizowanym przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w Opolu
Więcej informacji:
http://radio.opole.pl/100,204272,wybrano-najlepsze-projekty-budynkow-opolszczyzny

+ więcej

UWAGA STUDENCI!


Data dodania: 2017-05-23 13:06:42

Wolne miejsca na kursach ogólnouczelnianych prowadzonych przez pracowników Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi w semestrze zimowym - rok akademicki 2017/2018:
  • Tajemnice jezior (15K) - prowadzący: dr inż. Tomasz Ciesielczuk;
  • Świeże powietrze - czyli czym oddychają mieszkańcy miast (15 W) - prowadzący: dr Beata Gołuchowska;
  • Podstawy AutoCAD (15Ćw) - prowadzący: dr Radosław Wróbel;
  • Dobre rady na odpady (20W) - prowadzący: dr Urszula Karwaczyńska 
Zainteresowanych studentów Uniwersytetu Opolskiego prosimy o kontakt z Sekretariatem Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi (kkochanowska@uni.opole.pl lub telefonicznie 774016020).
+ więcej

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów w sąsiedztwie rzeki Odry i Osobłogi w Krapkowicach


Data dodania: 2017-04-11 13:54:23

Kolejny sukces naszej studentki

W dniu 10.04.2017 r. Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłosiło wyniki konkursu dotyczącego opracowania koncepcji zagospodarowania terenów w sąsiedztwie rzeki Odry i Osobłogi w Krapkowicach. Celem Konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji zagospodarowania obszaru objętego opracowaniem. Po zapoznaniu się ze złożonymi pracami. Sąd Konkursowy postanowił przyznać dwie nagrody oraz dwa wyróżnienia.

II miejsce przyznane zostało dwuosobowemu zespołowi projektowemu: Darii Słonina, studentce Uniwersytetu Opolskiemu, kierunku Architektura Krajobrazu oraz Mateuszowi Mikołajów, studentowi Politechniki Opolskiej, kierunku Architektura.

+ więcej

Strona 3 z 20


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol