obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Staże


Data dodania: 2017-03-06 22:33:07

Trwa rekrutacja na płatne staże wakacyjne krajowe i zagraniczne:

- dla studentów kierunków Ochrona Środowiska  i Architektura Krajobrazu (Wydział Przyrodniczo-Techniczny):   1-miesięczne staże (120h)

- dla studentów kierunku Chemia (Wydział Chemii): 3-miesięczne staże (360h)

Staże organizowane są w ramach Projektu: „Młodzi zawodowcy – wdrożenie programów stażowych dla studentów Wydziału Chemii oraz Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programy stażowe dla studentów ostatnich lat studiów. Szczegółowe informacje dostępne na stronie:  http://stazeuo.uni.opole.pl/

Zapraszamy

+ więcej

Staże dla studentów Architektury Krajobrazu i Ochrony Środowiska


Data dodania: 2017-02-05 00:32:12

Staże są okazją do poszerzenia wiedzy teoretycznej o aspekt praktyczny. Jeśli jesteś studentem dwóch ostatnich semestrów studiów na kierunkach: Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu i Chemia to projekt Młodzi Zawodowcy jest skierowany właśnie do Ciebie! Każdy stażysta otrzyma stypendium w wysokości 2 tys. zł brutto miesięcznie. Dodatkowo zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania lub dojazd z domu do miejsca stażu.
+ więcej

Wielki Sukces naszej studentki


Data dodania: 2017-01-19 21:25:08

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin wyróżnił dwie studentki Uniwersytetu Opolskiego przyznając w roku akademickim 2016/2017 stypendium za wybitne osiągnięcia.
To wielkie wyróżnienie otrzymała Katarzyna Łuczak studentka II roku studiów II stopnia Ochrony Środowiska. Należy podkreślić, że jest to wyróżnienie nie tylko za bardzo dobre wyniki nauczania, ale także za aktywność naukową i organizacyjną stypendystów. O randze tego stypendium świadczy przyznanie tylko pięciu takich stypendiów spośród wszystkich uczelni wyższych Opolszczyzny.

GRATULUJEMY !!!

+ więcej

Uwaga studenci!


Data dodania: 2017-01-05 12:45:05

Wolne miejsca na kursie ogólnouczelnianym oferowanym przez Samodzielną Katedrę Ochrony Powierzchni Ziemi - Dobre rady na odpady (20W) - prowadzonym przez dr Urszulę Karwaczyńską  w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

+ więcej

Nowi członkowie korespondenci Polskiej Akademii Nauk


Data dodania: 2016-12-02 23:21:58

W głosowaniu przeprowadzonym podczas Zgromadzenia Ogólnego PAN członkami korespondentami Akademii zostały 34 osoby, niezmiernie miło jest nam zakomunikować, iż do grona akademików (Wydział IV Nauk Technicznych) została przyjęta Pani Prof. dr hab inż. Czesława Rosik-Dulewska Kierownik Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego.

To wielkie wyróżnienie dla środowiska akademickiego Uniwersytetu Opolskiego.

+ więcej

Wybory 2016


Data dodania: 2016-10-02 23:25:47

W wyniku przeprowadzonych wyborów do władz Rektorskich Uniwersytetu Opolskiego i Wydziału Przyrodniczo-Technicznego zostali wybrani pracownicy Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi:
  • dr hab. Izabella Pisarek prof. UO - Prorektor do Spraw Kształcenia i Studentów

  • prof. dr hab. Stanisław Koziarski - Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

  • dr Krzysztof Badora - Prodziekan do Spraw Studenckich Wydziału Przyrodniczo-Technicznego.

Gratulujemy.
+ więcej

Uwaga studenci


Data dodania: 2016-09-30 09:26:14

Wolne miejsca na kursach ogólnouczelnianych prowadzonych przez pracowników Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi w semestrze zimowym - rok akademicki 2016/2017:
  • Tajemnice jezior (15K) - prowadzący: dr inż. Tomasz Ciesielczuk;
  • Fotografia - technika i technologia (15 K) - prowadzący: dr inż. Tomasz Ciesielczuk;
  • Tajemnice życia roślin (15W) - prowadzący: dr Elżbieta Gołąbek;
  • Ogarniczanie zużycia wody w domu i ogrodzie (15K) - prowadzący dr Mariusz Głowacki
 
Zainteresowanych studentów Uniwersytetu Opolskiego prosimy o kontakt z Sekretariatem Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi (kkochanowska@uni.opole.pl lub telefonicznie 774016020).
+ więcej

Kursy ogólnouczelniane


Data dodania: 2016-09-27 23:02:13

Wykaz kursów ogólnouczelnianych realizowanych przez pracowników Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017:

Tajemnice życia roślin W dr E.Gołąbek s. 62A BG, 16.30 - 17.15

Drzewa – znane i mało znane W dr E.Gołąbek s. 62A BG, 17.15 - 18.00

Herbologia W dr J. Sławiński s. 62A BG, 18.00 – 18.45

Biopreparaty w ochronie roślin W dr J.Sławiński s. 62A BG, 18.45 – 19.30

Podstawy Auto CAD K dr R.Wróbel s. 62B BG, gr. 1 16.30 – 17.15

Podstawy Auto CAD K dr R.Wróbel s. 62B BG, gr. 2 17.15 – 18.00

Woda źródło życia czy choroby K gr. 1 dr M.Głowacki s. 65BG, 16.30 – 17.15

Woda źródło życia czy choroby K gr. 2 dr M.Głowacki s. 65BG, 17.15 – 18.00

Ograniczanie zużycia wody w domu i ogrodzie K gr 1 dr M.Głowacki s. 65 BG, 18.00 – 18.45

Ograniczanie zużycia wody w domu i ogrodzie K gr 2 dr M.Głowacki s. 65 BG, 18.45 – 19.30

Ogrody w mieście K gr 1 dr G.Kusza Aula BM, 16.30 - 17.15

Ogrody w mieście K gr 2 dr G.Kusza Aula BM, 17.15 – 18.00

Ogrody w mieście K gr 3 dr G.Kusza Aula BM, 18.00 – 18.45

Fotografia – technika i technologia Dr inż. Tomasz Ciesielczuk  s.205 BM, 16.30 - 17.15

Tajemnice jezior Dr inż. Tomasz Ciesielczuk s. 205 BM, 17.15 – 18.00

BM- budynek ul. Oleska 22
BG - budynek przy ul Oleskiej 48 (Instytut Fizyki)
+ więcej

Strona 4 z 20


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol