obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Kursy


Data dodania: 2016-05-30 11:27:36

Uwaga studenci!
Wolne miejsca na kursach ogólnouczelnianych prowadzonych przez pracowników Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi w semestrze zimowym - rok akademicki 2016/2017:
 • Tajemnice jezior (15K) - prowadzący: dr inż. Tomasz Ciesielczuk;
 • Fotografia - technika i technologia (15 K) - prowadzący: dr inż. Tomasz Ciesielczuk;
 • Tajemnice życia roślin (15W) - prowadzący: dr Elżbieta Gołąbek;
 • Ograniczanie zużycia wody w domu i ogrodzie (15K) - prowadzący dr Mariusz Głowacki
Zainteresowanych studentów Uniwersytetu Opolskiego prosimy o kontakt z Sekretariatem Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi (kkochanowska@uni.opole.pl lub telefonicznie 774016020).
+ więcej

Seminarium Oddziału Opolskiego PTIE


Data dodania: 2016-04-25 13:16:30

 

       Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej

Oddział Opolski Zaprasza
Wszystkich członków i sympatyków PTIE na seminarium, na którym zostaną wygłoszone referaty pt:
Nowa technologia stosowana do usuwania śliskości jezdni - efekty dla środowiska 
osoba referująca: inż. Katarzyna Łuczak
Projekt parku dla psów w Opolu 
osoba referująca: inż. arch. Monika Kiehl

+ więcej

Seminarium PTIE


Data dodania: 2016-03-12 11:17:57

   Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
   Oddział Opolski

 Zaprasza
Wszystkich członków i sympatyków PTIE na seminarium, na którym zostaną wygłoszone referaty pt:
Projekt ogrodu – lasu deszczowego na terenie Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie 
osoba referująca: inż. arch. krajobrazu Daria Słonina
Projekt ogrodu sensorycznego na terenie Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie
osoba referująca: inż. arch. krajobrazu Małgorzata Gacek
Projekt rajskiego ogrodu – ogrodu sztuki na terenie Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie 
osoba referująca: inż. arch. krajobrazu Aleksandra Żołnowska
 
+ więcej

Uwaga studenci


Data dodania: 2016-02-15 13:27:17

KURSY OGÓLNOUCZELNIANE

realizowane w semestrze letnim 2015/2016 przez pracowników Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi:

 1. Ogrody w mieście, prowadzący: dr Grzegorz Kusza (poniedziałek) I gr. godz. 16.30-18.00; II gr. godz. 17.15-18.00 Aula BM
 2. Wybrane zagrożenia cywilizacyjne, prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Koziarski, (poniedziałek) godz. 16.30-18.00 s.22 BG, wolne miejsca !!!!
 3. Drzewa – znane i mało znane, prowadzący: Dr Elżbieta Gołąbek (poniedziałek), godz. 16.30-17.15, s.65 BG
 4. Gospodarka odpadami w zakładach przemysłowych, prowadzący: Dr Urszula Karwaczyńska (poniedziałek) zajęcia w II połowie sem. Od 11.04.16 godz. 16.30-18.30, s. 205 BM wolne miejsca !!!
 5. Biopreparaty w ochronie roślin, prowadzący: dr Jarosław Sławiński (poniedziałek) godz. 17.30-18.30 s. 62A BG
 6. Herbologia, prowadzący: dr Jarosław Sławiński (poniedziałek) godz. 16.30-17.30 s. 62A BG
 7. Woda – źródło życia czy choroby, prowadzący: dr Mariusz Głowacki (poniedziałek), godz. 17.15-18.00 s. 65 BG
 8. Ograniczanie zużycia wody w domu i ogrodzie, prowadzący: dr Mariusz Głowacki (poniedziałek), godz. 18.00-18.45 s. 65 BG
 9. Fotografia – technika i technologia wolne miejsca, prowadzący: dr inż. Tomasz Ciesielczuk (poniedziałek), I gr. 16.30-17.15 II gr. 17.15-18.00 s. 62B BG wolne miejsca !!!
+ więcej

Nominowania Prof. dr hab. inż Czesławy Rosik-Dulewskiej Kierownika Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi


Data dodania: 2016-01-20 19:27:23

Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska prof. zwycz
Kierownik Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski została ponownie wybrana na kadencję 2016 - 2020 do Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, tym razem jako członek Prezydium.

Członkiem tego Komitetu jest od 1996-2002 (sekretarz), w latach 2003-2007 (członek Prezydium), kolejno przez 2 kadencje - 2007-2015 - Przewodnicząca

Ponadto została :

 • wybrana do Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk Katowice; ponownie na kadencję 2015-2018 (od 1997–członek)

 • nominowana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk na Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze; ponownie na kadencję 2015-2018 (od 1993 członek)

 • nominowana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk na członka Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków; ponownie na kadencję 2015-2018 (od 1996 członek)

 • nominowana przez Ministra Gospodarki na członka Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach; ponownie na kadencję 2015-2019 (od 2003 członek)

 • nominowana przez Ministra Środowiska na członka Rady Naukowej Instytutu Ekologii Terenów Poprzemysłowych w Katowicach; ponownie na kadencję 2015-2019 (od 2008-2011)

 • wybrana przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na członka Zespołu ds. rozwoju Bazy Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju piątej kadencji.

+ więcej

Uwaga studenci


Data dodania: 2016-01-04 12:29:08

Wolne miejsca na kursach ogólnouczelnianych prowadzonych przez pracowników Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi w semestrze letnim - rok akademicki 2015/2016:
 • Wybrane zagrożenia cywilizacyjne (30W) - prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Koziarski; Globalne problemy społeczno-ekonomiczne (30W) - prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Koziarski;
 • Gospodarka odpadami w zakładach przemysłowych (20W) -prowadzący: dr Urszula Karwaczyńska  
 • Fotografia - technika i technologia (20W)-prowadzący: dr inż. Tomasz Ciesielczuk
Zainteresowanych studentów Uniwersytetu Opolskiego prosimy o kontakt z Sekretariatem Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi (kkochanowska@uni.opole.pl lub telefonicznie 774016020).
+ więcej

Seminarium


Data dodania: 2015-11-08 18:59:49

Seminarium naukowe „Problemy zarządzania kryzysowego w obliczu zmian zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich”

W dniach 17-18 listopada 2015 r. Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego organizuje wspólnie z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Opolu i Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola seminarium naukowe pt. „Problemy zarządzania kryzysowego w obliczu zmian zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich”.


+ więcej

Kursy


Data dodania: 2015-10-02 12:40:58

KURSY OGÓLNOUCZELNIANE
realizowane w semestrze zimowym 2015/2016
przez pracowników Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi

Biopreparaty w ochronie roślin (W) - dr J. Sławiński poniedziałek 16.30-17.30,  ul. Oleska 48, s. 62A

Herbologia (W)  - dr J. Sławiński poniedziałek 17.30-18.30,  ul. Oleska 48, s. 62A, 

Dobre rady na odpady (W) -  dr U. Karwaczyńska  poniedziałek 16.30-17.30, ul. Oleska 22, s. 205

Ogrody w mieście (K)  - dr G. Kusza
gr. 1 - poniedziałek 16.30 – 17.15, ul. Oleska 22, s. Aula
gr. 2 – poniedziałek 17.15 – 18.00, ul. Oleska 22, s. Aula 

Woda – źródło życia czy choroby? (K)  - dr M. Głowacki poniedziałek 16.30 – 17.15, ul. Oleska 48, s. 62B  

Fotografia – technika i technologia (K) - dr inż. T. Ciesielczuk
gr. 1 - poniedziałek 17.15 – 18.00, ul. Oleska 48, s. 62B
gr. 2 - poniedziałek 18.00 – 18.45, ul. Oleska 48, s. 62B

Drzewa znane i mało znane (W) - dr E. Gołąbek poniedziałek  16.30 – 18.00 (zajęcia w II połowie semestru od 23.11.2015r.), ul. Oleska 48, s. 65

+ więcej

Strona 4 z 18


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol