obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Powołanie przez Prezesa WUG


Data dodania: 2014-02-20 11:01:30

Miło nam poinformować, że Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Pan Piotr Litwa powołał 
w skład Komisji do spraw Ochrony Powierzchni, na dwuletnią Kadencję 2014-2015,
dr hab. inż Mirosława Wiatkowskiego, prof. UO,
pracownika Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego.

+ więcej

Erasmus Days


Data dodania: 2014-02-16 17:21:31

Spotkania Erasmus Day dla studentów UO chcących wyjechać na studia lub praktyki

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą organizuje Erasmus Day dla studentów chcących wyjechać na studia bądź praktyki w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015.

Terminy spotkań:

24 lutego (poniedziałek) o godz. 11:00 w Studenckim Centrum Kultury

27 lutego (czwartek) o godz. 11:00 w Auli Błękitnej Collegium Maius.

+ więcej

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu


Data dodania: 2014-02-16 15:24:47

Informacja dotycząca studentów ze zwolnieniami lekarskimi:
Kierownictwo Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oświadcza: ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE NIE ZWALNIAJĄ Z UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO!!! Studenci posiadający całkowite zwolnienia lekarskie z Wychowania Fizycznego, w celu uzyskania zaliczenia z przedmiotu są zobowiązani do wyboru jednego z dwóch proponowanych form zajęć /gry umysłowe i edukacja prozdrowotna/ oraz uczestnictwa w nich. Studenci zapisują się na zajęcia za pośrednictwem systemu USOS zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Nasz strona: www.sport.uni.opole.pl
+ więcej

Kursy zmienne


Data dodania: 2014-01-20 15:36:11

Lista kursów zmiennych realizowanych w semestrze letnim 2013/2014 przez Pracowników Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi:
1. Biopreparaty w ochronie roślin
2. Dobre rady na odpady
3. Fotografia-technika i technologia
4. Gospodarka odpadami w zakładach przemysłowych
5. Herbologia
6. Woda-źródło życia czy choroby
7. Ogrody w mieście
8. Systemy informacji przestrzennej

+ więcej

Uwaga studenci kierunków Ochrona Środowiska i Architektura Krajobrazu!


Data dodania: 2013-12-17 14:58:14


Informujemy, iż studenci studiujący w ramach powyższych kierunków nie mogą rejestrować się na następujące kursy zmienne prowadzone przez Pracowników Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi:
1. Biopreparaty w ochronie roślin
2. Dobre rady na odpady
3. Fotografia-technika i technologia
4. Gospodarka odpadami w zakładach przemysłowych
5. Herbologia
6. Ograniczanie zużycia wody w domu i ogrodzie
7. Wybrane zagadnienia z dendrologii
8. Woda-źródło życia czy choroby
9. Ogrody w mieście
10. Systemy informacji przestrzennej
11. Tajemnice gleby
12. Zarządzanie środowiskiem
13. Substancje humusowe w medycynie

 
+ więcej

Studenckie Koło Naukowe "Architekt" zaprasza


Data dodania: 2013-11-16 13:56:03


Na wystawę prac, stworzonych w pocie czoła przez studentów II roku Architektury Krajobrazu pod opieką merytoryczną Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.Pomysł i oprawa wydarzenia: Studenckie Koło Naukowe "Architekt", prowadzone pod kierunkiem dr Krzysztofa Badory.


Wystawa będzie dostępna w Studenckim Centrum Kultury do miesiąca,
począwszy od dnia 18.11.2013r. (poniedziałek)
godz. 18,00

+ więcej

Prof. dr hab. inż. Peter W. Graeber z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie gościem SKOPZ


Data dodania: 2013-11-16 00:05:22

W dniach 18-19 listopada 2013 roku Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego będzie gościła prof. dr hab. inż. Petera W. Graebera z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Pan Profesor podczas wizyty wygłosi, w ramach konferencji EuropaOZE, referat pt. "Przykłady zastosowań rozwiązań w zakresie OZE na obszarach wiejskich – dobre praktyki na przykładzie Saksonii". Prof. Graeber jest pracownikiem naukowym Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie i partnerem naukowym naszej Katedry od 2006 roku. Współpraca z Uniwersytetem w Dreźnie dotyczy wymiany pracowników i studentów. Merytorycznie współpraca z partnerem niemieckim obejmuje aspekty szeroko pojętej inżynierii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej i odpadowej. 

+ więcej

Międzynarodowa Konferencja Europe OZE


Data dodania: 2013-11-15 23:49:13

Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Uniwersytetu Opolskiego współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji EuropeOZE.

W dniu 18 listopada 2013 r. odbędzie się w Opolu Międzynarodowa Konferencja EuropeOZE, której głównym organizatorem jest Regionalne Centrum Ekoenergetyki przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Nasza Katedra jest jednym ze współorganizatorów Konferencji. Celem konferencji jest budowa platformy dla efektywnego pozyskiwania wiedzy w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii w przestrzeni międzynarodowej.

 

+ więcejKatedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol